KORNELIUSZ ZBAWIŁ SWÓJ DOM

“A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga” (Dz. Ap. 10:1-2).

Życie Korneliusza pokazuje, że Bóg szuka oddania się całym sercem, posłuszeństwa i ustawicznej modlitwy. Rozważ w jaki sposób ten oddany Bogu człowiek zbawił swój dom i jakie cuda spowodowało jego oddanie się Bogu.

Korneliusz był tak zdeterminowany, żeby on i jego domownicy poznali Bożą pełnię, że właściwie zaniedbał jedzenia po to, aby szukać Boga. Jedzenie było czymś drugorzędnym w porównaniu z jego głębokim duchowym głodem i tęsknotą do Boga. Dni postu bez towarzyszącego temu głodu i pragnienia do Boga nic nie dają; właściwie lepiej jeść niż pościć, starając się w ten sposób zaskarbić sobie błogosławieństwo z nieba. Ale głód Boga gasi pragnienie jedzenia u człowieka, który szuka Boga.

Ten człowiek, Korneliusz powinien nas wszystkich zawstydzić. Nie miał on taśm z nauczaniem; nie miał nawet nauczyciela. Nie był on żydowskim prozelitą, ale po prostu człowiekiem, który ponad wszystko pragnął Boga. To czego się nauczył nie przyszło mu łatwo – nie było wtedy seminariów, konferencji, ani książek o tym w jaki sposób to możesz otrzymać od Boga. Nie miał jeszcze nawet Ducha Świętego w sobie, który by go zachęcał do modlitwy i szukania Bożego oblicza. Pomimo tego on pościł i modlił się stale.

Jego życie modlitewne czyniło go też dawcą dla ludzi w potrzebie. Bóg nadal nie odpowiadał na jego modlitwę dotyczącą jego domowników, ale pomimo tego on hojnie dawał dla ludzi w potrzebie. Nie był tak bardzo zainteresowany swoimi potrzebami, żeby one zajmowały cały jego czas, uwagę i pieniądze.

Modlący się ludzie zawsze zdobywają Boża uwagę, a modlący się człowiek słyszy też co Bóg mówi. Tak było od samego początku.

Możesz zbawić swój dom w taki sam sposób, jak Korneliusz zbawił swój. W jednym dniu, poprzez jeden chwalebny cud, jego wszyscy domownicy zostali zbawieni i napełnieni Duchem Świętym. W jednym dniu jego dom został przemieniony z duchowej ślepoty na wspaniałe światło i życie. Wszystko to dlatego, że ten człowiek postanowił z wielką determinacją zbawić swój dom. Boże pomóż nam poważnie traktować modlitwę za naszą niebawioną rodzinę i przyjaciół.