POCZĘSTUJ SIĘ

Poczęstuj się? Nie mówię tu o bezbożnym ja, ale o odrodzonym ja, które jest poddane Chrystusowi. Jednym z najważniejszych wersetów w Bożym Słowie jest Jana 4:14:

 „Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.”
 „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (Jana 7:37-38).

Ta woda darząca życiem będzie w nim i będzie się wylewała z niego. Skąd? Z jego wewnętrznej istoty!

Pozwólcie, że wam udowodnię ponad wszelką wątpliwość, że wszystko, czego potrzebujecie w tym życiu, zostało już wam darowane, kiedy przyszedł Chrystus! On jest w nas z wszelką mocą dla wszystkich potrzeb!

 „Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę” (2 Piotra 1:3).
 „Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego” ( Efezjan 1:17).
 „I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego” (1:19).
 „ Niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa” (Hebr. 13:21).
 „ Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy” (Efezjan 3:20).
 „By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku” (Efezjan 3:16).
 „I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Efezjan 2:6).
 „A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, tedy Ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was” (Rzymian 8:11).

Wiem, że we mnie jest wielka, nieopisana moc! Odczuwam to. Jest to takie uczucie, jakby miał nastąpić wybuch wielkości.

Wiem, że Duch wie i widzi wszystko i że tylko On ma wszystkie odpowiedzi, jakich potrzebuję. Wiem, że nie muszę się udawać do człowieka czy kogoś poza mną. Wiem, że muszę się sam obsłużyć. Każdy, kto nazywa Chrystusa Panem i ufa Mu, ma Ducha Świętego w sobie, żeby mu pomagał uczynić życie obfitującym i radosnym.