JESTEŚ CENNY DLA BOGA

„Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efez. 2:8-9).

Nawet gdybyś żył 500 lat, nie wystarczyłoby to, byś znalazł upodobanie u Boga poprzez swoje uczynki. Nie ma znaczenia, jak bardzo starasz się sam oczyścić. Twoje ciało nie jest akceptowane przed Bogiem; nawet nie można go zreformować. Ciało zostało unicestwione na krzyżu. Teraz powstał nowy człowiek: człowiek Chrystusa. Prawdziwa wiara, to zaufanie do tego, co On uczynił dla ciebie.

Może mówisz, „Wierzę, że Bóg cieszy się z wiernych pastorów. Oni się modlą i spędzają wiele czasu w Jego Słowie. Wierzę, że starsi też są dla Niego cenni. Oni przeszli przez tyle cierpień i doświadczeń i wyszli z tego zwycięsko. Ale trudno mi uwierzyć, że taki utrapiony, upadający chrześcijanin, jak ja, mógłby być cenny dla Boga. On chyba jest mną zniesmaczony, bo moje życie, to wzloty i upadki. Mam problemy, z których nie mogę wyjść. Wierzę, że On mnie nadal kocha, ale na pewno jest mną zawiedziony”.

Proszę, zrozum wspaniałe proroctwo Izajasza o łasce, kiedy Bóg powiedział, „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!” (Izajasz 43:1). To było powiedziane do ludzi, którzy byli obrabowani, poniżeni i wrzuceni do więzienia – a wszystko to z powodu ich głupoty i niewiary.

To w tym momencie Bóg powiedział do nich, „Teraz – po wszystkich waszych upadkach – Ja przychodzę do was z poselstwem nadziei. To dlatego, że jesteście moi!”