NASZ JEDYNY POKARM!

To prawda – jesteśmy tym, co jemy. Jezus powiedział, że Jego ciało jest naszym pokarmem. „Jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie” (Jana 6:53).

„Oni odpowiedzieli: twarda to mowa, któż jej słuchać może?” (w. 60). Żydzi nie mogli pojąć takiej myśli i „wielu z Jego uczniów odeszło i już za Nim nie chodzili” (w. 66).

Ci, którzy ograniczają to spożywanie tylko do stołu komunijnego Pana, nie rozumieją co Jezus miał na myśli. Wieczerza Pańska nie jest tylko symbolem; ona nam ma przypominać, że On stał się źródłem naszego życia poprzez śmierć. Mamy przychodzić często, każdego dnia, aby jeść i pić z Niego. Czym więcej jemy z Niego, tym więcej życia duchowego będzie widać w nas. Mamy otwarte zaproszenie, aby przychodzić do Jego stołu, jeść i nabierać siły. Uczestnictwo z Chrystusem oznacza karmienie się Słowem Bożym i społeczność z Nim w modlitwie wiary.

Kiedy owce nie są karmione, to stają się chude i słabe i są łatwym łupem dla wroga. Ja jednak widzę w kraju tworzenie się służby resztki, składającej się ze sług i służebnic, którzy znają serce Pana. Duch ich namaścił, żeby wydawali lud poszukujący, który pójdzie za nimi w pełni Chrystusa. Nie jest to wielka liczba, ale rozwija się. Nie mają innego źródła życia! Oni wybuchają życiem ponieważ często przebywali w obecności Pana.

Bóg zapewnił sposób, aby każde dziecko Boże mogło być silne i dawać odpór nieprzyjacielowi! Ta siła pochodzi ze spożywania Chleba Bożego, posłanego z nieba. Nasze duchowe zdrowie i siła są od tego zależne. Posłuchaj uważnie słów Jezusa: „Jak Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie” (Jana 6:57). Jezus miał tak bliską łączność z Ojcem, był tak oddany wypełnieniu Jego woli, że słowa Ojca stały się jego pokarmem i napojem! Był podtrzymywany codziennie poprzez słuchanie i oglądanie tego, co chciał Ojciec i w rezultacie spędzał tyle czasu sam na sam z Nim.

Kiedyś Jezus powiedział do Swoich uczniów: „ Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie....
Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła” (Jana 4:32,34). Jezus powiedział dalej: ”Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy” ( Jana 6:27).

Nie pozwólmy sobie na to, aby utracić ten sekret siły! Tak jak Chrystus żył przez Ojca, tak i my musimy otrzymywać swoje życie karmiąc się Nim. Przebywaj sam na sam z Panem i spędzaj najlepszy czas w jego obecności. On chce karmić twoją głodną duszę i prowadzić cię poprzez te trudne czasy. Bóg będzie zawsze manifestował Swoją obecność, kiedy będziesz Go szukał z całego serca.