FUNDAMENT PRAWDZIWEJ WIARY

Jedyny przypadek, kiedy Bóg traci cierpliwość do nas jest wtedy, kiedy ciągle nie chcemy przyjąć tego, jak bardzo On nas kocha.

Wielu chrześcijan dzisiaj wróciło z powrotem na pustynię swoich własnych pomysłów. Nie mają radości, ani zwycięstwa. Patrząc na nich, myślisz, że Bóg porzucił ich już wiele lat temu. Nie – On po prostu oddał ich pod wpływ ich narzekań i biadolenia.

Dzięki Bogu, Jozue i Kaleb weszli do Ziemi Obiecanej. Oni pozostali jak zielone drzewa w Domu Bożym aż do dnia ich śmierci. Oni byli mężami mocy i wizji, bo wiedzieli, że są cenni dla Boga.

Ty również jesteś cenny dla Pana, pomimo twoich problemów i upadków. Możesz być zielonym drzewem w Domu Bożym tak, jak byli Jozue i Kaleb.

Po prostu stój na tym, co Słowo Boże obiecuje: „Wyprowadził mnie na szeroką przestrzeń, Wyratował mnie, gdyż mię umiłował” (Psalm 18:19).

To jest fundament prawdziwej wiary!