ZMARTWYCHWSTANIE TU I TERAZ

Otrzymałem maila od pastora, który zrezygnował ze zboru. Ten biedak wpadł w głęboki grzech i stracił żonę i dzieci. Całe jego życie się rozsypało i on sam był bliski śmierci.
W swojej najciemniejszej godzinie padł na swoje kolana i wołał o pomoc. Jezus przyszedł do tego złamanego i zrozpaczonego człowieka i tchnął w niego nowe życie. Niedługo potem zadzwoniła do niego jego żona i powiedziała, "Tęsknię za tobą. Czy możemy znowu spróbować?
Dzisiaj ten pastor pracuje w jednym z naszych ośrodków rehabilitacyjnych. Zwróć uwagę na Efezjan 2:1-3: "I was ożywił, którzy byliście martwi w swoich upadkach i grzechach . . . w których kiedyś chodziliście według mody tego świata . . . wśród których my również kiedyś żyliśmy w pożądliwościach ciała, spełniając pragnienia ciała i umysłu i byliśmy z natury dziećmi gniewu."
Może to opisuje twoje doświadczenie. Zanim poznałeś Pana, postępowałeś po swojemu. Byłeś pochłonięty duchem czasów, próbując każdego grzechu i przyjemności. Myślałeś, że Boga "odłożysz" na później. Wierzyłeś, że twoje dobre uczynki i ofiary ciebie zbawią.
Wtedy przyszedł do ciebie Pan. "Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował  i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - (łaską zbawieni jesteście) -  i wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie" (Ef. 2:4-6).
Umiłowani, to wszystko dotyczy nowego życia, które można znaleźć tylko w Chrystusie. Paweł nie mówi tutaj o ostatecznym zmartwychwstaniu. Opisuje to, co Bóg czyni tu na ziemi - zmartwychwstanie tu i teraz!