NABYWANIE SIŁY

Kiedy wielkie sądy spadały na wszystkie narody wokoło niego, Izajasz świadczył, że miał podwójną porcję pokoju.
Takie samo wspaniałe spojrzenie, jakie miał Izajasz w trudnych czasach jest dostępne również dla nas. Ta obietnica odpocznienia odnosi się do wszystkich "którzy mają wzrok skupiony na Tobie" (Zobacz Izajasza 26:3).
Chociaż Izajasz był przygnieciony tym, co widział w tym świecie, to Pismo pokazuje, że cieszył się wielkim pokojem. Były ku temu dwa powody:
Po pierwsze, kiedy sądy były kierowane na narody, Izajasz miał ustawiczną społeczność w Bogiem w modlitwie. " Zaprawdę, z drogą Twoich wyroków, wiążą się, Panie, wszystkie nasze nadzieje. Pragnieniem duszy jest Twoje imię i pamięć o Tobie" (Izajasza 26:8). Izajasz był przygotowany na wszystko, ponieważ już się "modlił bez ustanku."
Muszę ciebie zapytać: Kiedy burza szaleje, czy zwracasz się do Pana w modlitwie tak jak Izajasz? Jeżeli tak, to otrzymujesz siłę, bo twój umysł skupia się na miłości twojego suwerennego Ojca Niebiańskiego, a On stale objawia tobie Swoją moc i zachęca ciebie, że przejdziesz przez to zwycięsko.
Apostoł Paweł zapewnia nas poprzez takie pouczenie: "W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym,co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, godne polecenia, może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie - rozmyślajcie o tym" (Filipian 4:8), moja kursywa).
Innymi słowy: "Słyszeliście te wszystkie ostrzeżenia. Zwracajcie uwagę na to, co objawia Boże Słowo i na to co mówią Jego strażnicy. I wreszcie, skupcie swoje myśli na Jezusie i Jego dobroci."