ZDOBYCIE UWAGI ZGUBIONEGO POKOLENIA

Jezus przed Swoim ukrzyżowaniem, ostrzegał uczniów, „Niektórzy z was będą odrzuceni, niektórzy uwięzieni, niektórzy zabici, a wszyscy będziecie prześladowani” (patrz Jan 16:2). Co za przesłanie!
Ale w tym samym czasie Jezus dał im radę jak zdobyć ich pokolenie, kiedy On odejdzie. Ta rada nie ma nic wspólnego z metodami ewangelizacji. Jezus już powiedział uczniom, że mają iść na cały świat i głosić ewangelię, a jasne było to, ze do tego będą potrzebować mocy Ducha  Świętego.
Jezus powiedział im wyraźnie: „Jeżeli będziecie wypełniać to nowe przykazanie, wszyscy poznają, kim jesteście. Będą dokładnie wiedzieć, na czym stoicie. Mogą was nienawidzić, nazywać was fanatykami i wyrzucać was z synagog, ale będą wiedzieć, że jesteście Moi.”
Oto co Jezus powiedział do Swoich uczniów: „Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali” (Jan 13:34). To nie jest sprawa do wyboru, to przykazanie Jezusa. I od tego musi się zacząć każde działanie ewangelizacyjne.
Pismo wyraźnie powiada, że mamy karmić biednych i kościół zawsze wiernie to robi. Mamy wykonywać wiele dobrych uczynków, przez które odważnie głosimy Chrystusa. Ale by przenikać „wielkie ciemności”, musimy wykonywać to nowe przykazanie od Jezusa. Chrystus wyjaśnia: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłować.” (13:35, podkreślenie moje).
Według Jezusa, tylko ta szczególna miłość – miłość do współ-wierzących – zdobędzie uwagę zgubionego pokolenia. Jest to ten sam rodzaj niesamolubnej i ofiarnej miłości, którą Jezus okazuje każdemu z nas. Takiej miłości do naszych bliźnich w Chrystusie nie da się osianąć przez same słowa, ale za tym muszą iść czyny.