WIDZIEĆ I ZNAĆ MIŁOŚĆ BOŻĄ

Tragiczne jest to, że świat religijny jest podzielony od wieków. W dawnych pokoleniach straszne podziały nastawiły chrześcijan jednych przeciw drugim. Brat wystąpił przeciw bratu, siostra przeciw siostrze i całe denominacje zostały zniszczone.
Prawdą jest, że szczerze kocham mojego brata tylko wtedy, jeżeli mogę stanąć z nim i razem uwielbiać Jezusa. Wiem, że szczerze kocham mojego brata, kiedy mogę stać z ufnością przed tronem Chrystusa, wiedząc, że nie mam w sercu nic przeciwko niemu. Wiem, że szczerze kocham mojego brata, jeżeli mam tą samą miłość do niego, jaką Jezus okazał mnie.
Jak więc mamy kochać jedni drugich, jak Chrystus ukochał nas?
To dzieje się, kiedy przebaczamy tym, którzy nas zranili, tak, jak Chrystus przebaczył nam.
To dzieje się, kiedy wyciągamy rękę do odchodzących od Boga, robiąc wszystko, co w naszej mocy, by ich przywrócić.
To dzieje się, kiedy uważamy innych za wyższych od siebie.
Drogi święty, proszę cię dzisiaj: Odrzuć swoją gorycz, niesnaski i brak szacunku. Nie blokuj błogosławieństwa Bożego w twoim życiu i domu. Przestrzegaj Jego nowego przykazania i pamiętaj Jego Słowo: „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi,-- jeśli miłość wzajemną mieć będziecie!” (patrz Jan 13:35). Zgubieni zobaczą i poznają Bożą miłość poprzez Jego posłusznych, radosnych i ofiarnych ludzi – przez Kościół. Amen!
„I nie czyńcie nic z kłótliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie” (Filipian 2:3).