STANĄĆ TWARZĄ W TWARZ W WROGIEM - Nicky Cruz

W jednym z najczęściej cytowanych, ale często źle rozumianym psalmie Dawid mówi tak, „Choćbym nawet szedł ciemną doliną, Zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną, Laska twoja i kij twój mnie pocieszają” (Psalm 23:4). Ja myślę, że Dawid nie prosił Boga, by usunął to zło, ale by go popchnął w kierunku walki, by stoczyć ją twarzą w twarz z wrogiem. On był gotów iść na wojnę z szatanem, a nie ukrywać się przed nim.
Kiedy apostoł Paweł inspirował swoich braci w wierze, by pamiętali o swoimchrześcijańskim celu i nagrodzie w niebie, powiedział by pocieszali jedni drugich tymi słowami” (1 Tes. 4:18). Właściwie mówił, „Popychajcie jedni drugich do walki przeciwko złemu.”
Kiedy Jezus obiecał Swoim uczniom, że Pocieszyciel przyjdzie po Jego śmierci, było to ogłoszenie wojny. Duch Święty będzie inspirował i wzmacniał ich do walki na froncie duchowej walki To jest wymiar Ducha Bożego, który jest bardzo realny, ale często nie rozumiany i nie przyjmowany.
Jeżeli chcesz widzieć działanie Ducha Bożego w pełni chwały na ziemi, wybierz się na pierwszą linię frontu walki między dobrem i złem – walka o dusze ludzkie jest intensywna. Jeżeli chcesz odczuć gniew szatana, poświęć czas na przebywanie na jego terenie i porozmawiaj z ludźmi, których on trzyma w niewoli, i powiedz im o Jezusie. Zobacz jak podniesie swoją parszywą głowę i będzie ci przeszkadzał i szydził.
Nic bardziej nie złości szatana, niż to, kiedy jeden z Bożych ludzi niesie pochodnię łaski do zimnych i ciemnych lochów. Wtedy walczy najmocniej, kiedy widzi najmocniejsze światło Ducha Świętego.
Nicky Cruz, znany w wielu krajach ewangelista i płodny autor, nawrócil się do Jezusa Chrystusa z życia przemocy i przestępstw, po spotkaniu Dawida Wilkersona w Nowym Jorku w roku 1958. Historia jego dramatycznego nawrócenia została opowiedziana najpierw przez Dawida Wilkersona w książce Krzyż i Sztylet, a później w jego własnej książce Nicky Cruz Opowiada, która stała się bestsellerem.