JEŻELI JESTEŚ SPRAGNIONY - Gary Wilkerson

W początkach Swojej służby Jezus powiedział o Sobie: „A w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał” (Jan 7:37). Jezus nie tylko wypowiedział zdanie – On głośno zawołał. Poczekał do najważniejszego dnia świąt, by wygłosić to oświadczenie: „Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije! Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej” (7:37-38).
To było o wiele więcej, niż stwierdzenie teologiczne; był to akt współczucia. Martwa religia przygniatała lud Boży. Ona powinna ich odświeżać, a zostawiała ich bez życia. Teraz Jezus ogłosił, „Ja jestem waszym kubkiem świeżej wody, odświeżającym źródłem, które nigdy nie wysycha. Możecie pić ze Mnie, by stale odświeżać swoje życie.”
Nie ma warunków wstępnych, by pić z tego zdumiewającego źródła. Chrystus nas zapewnia, „Kto wierzy we Mnie, może przyjść i pić!” (7:38).Kiedy Jezus mówi, że „rzeki wody żywej popłyną z twojego serca,” pokazuje nam, jakie będzie nasze życie przez prosty Jego dotyk. To jest dotknięcie, które odświeża tak, jak nic innego, odnawiając mocą z nieba najbardziej zrozpaczoną i wyschniętą duszę. Jego Duch tak nas napełnia, że opływamy w obfite życie, łaskę, miłosierdzie i miłość.
Tak, moi przyjaciele, przepływ Jego życia przemienia wszystko!