ZMARTWYCHWSTAŁE ŻYCIE OD BOGA

Jako chrześcijanie wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po ukrzyżowaniu Pana, Duch Święty przyszedł do grobu, gdzie On leżał i wzbudził Go z martwych. Dlatego śpiewamy w Święta Wielkanocne, że Chrystus powstał z grobu, zwycięsko nad Swoimi wrogami i teraz panuje na wieki ze Swoimi świętymi.
Wierzymy też, że poprzez moc Chrystusa my zostaniemy wzbudzeni z martwych. To się stanie kiedy Jezus przyjdzie znowu. Pismo mówi, że wszyscy zostaniemy przemienieni w oka mgnieniu (zobacz 1 Kor. 15:22). Duch Święty podniesie nas z tej ziemi w nieskazitelnych ciałach i przeniesie do obecności Pana. Jest to moc zmartwychwstania, o której Paweł pisze w swoich listach apostolskich - moc Boża, która wzbudza z martwych!
Chcę wam pokazać, że Chrystus nadal dzisiaj wzbudza z martwych. Mówię teraz o życiu zmartwychwstania, które Bóg przynosi tym, którzy są duchowo martwi. Paweł opisuje ten rodzaj mocy dającej życie w swoim liście do Efezjan:
" Wy również byliście umarłymi [duchowo] z powodu waszych występków i grzechów, w których żyliście zgodnie z doczesnymi wymogami tego świata; ulegaliście władzy mocy duchowych w przestworzach, to jest [poddawaliście się] temu duchowi, który działa teraz poprzez ludzi buntujących się przeciw Bogu. Zresztą, podobnie jak oni, my wszyscy żyliśmy według pożądliwości naszego ciała, ulegając jego skłonnościom i godząc się na zdrożne myśli. I byliśmy pokoleniem z natury zasługującym na gniew [Boży], podobnie jak wszyscy inni.
" Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem - łaską zbawieni jesteście - i wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie" (Efezjan 2:1-6).