ZNAJDOWANIE JEGO ODPOCZNIENIA

„Znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekki” (Mat. 11:29-30).

Znam tylko jeden sposób wejścia do odpocznienia, o którym mówi Jezus. Jeżeli to zrozumiesz, to ta prawda wprowadzi cię w najbardziej chwalebny pokój, jaki jest możliwy po tej stronie nieba i zakończy wszelkie uczucie niepewności.

Fundamentalna prawda, na której wszystkie inne są zbudowane, to doktryna o usprawiedliwieniu przez wiarę. Jest to doktryna, którą musisz zrozumieć, jeżeli masz nadzieję wejść w odpocznienie, które Jezus oferuje.

Ja mogę tylko dotknąć wierzchołka tej wspaniałej prawdy, czyli usprawiedliwienia przez wiarę. A jednak wierzę, że Bóg chce prowadzić Jego kościół dalej w tę Boską prawdę – by dać nam mocny fundament, który utrzyma nas w nadchodzących dniach.

Niestety, kiedy wspominam temat tej doktryny, wielu chrześcijan zadziera nosy. Mówią, „Nie chcę słuchać całego tego trudnego tematu. Daj mi tylko Jezusa!” Ale tak naprawdę myślą, „Nie chcę żadnej dyscypliny, ani poświęcać czasu na uczenie się o tym, co Jezus uczynił na krzyżu”.

Zbyt wielu chrześcijan angażuje się emocjonalnie w temat krzyża, ale nigdy tego nie zgłębiają. Słyszałem wielu kaznodziejów, którzy wygłaszali emocjonalne kazania na temat Jezusa i krzyża – jak był bity, jak włożono Mu koronę cierniową na głowę, jak przybili Mu ręce. Ale kazanie o krzyżu jest czymś o wiele więcej, niż to. Jest to o zwycięstwie krzyża i o tym, co Jezus uczynił dla całej ludzkości.

Dla tych, którzy pragną „uczyć się od Niego”, którzy chcą rozumieć cudowne dzieło Jezusa na Golgocie, spróbuję wyjaśnić pojęcie usprawiedliwienia przez wiarę.

W naszym usprawiedliwieniu przez krzyż Jezusa Chrystusa są dwie sprawy:

  • Po pierwsze, otrzymujemy przebaczenie wszystkich naszych grzechów. Kiedy Jezus poszedł na krzyż, Jego krew oczyściła nas od wszelkich win.
  • Po drugie, jesteśmy zaakceptowani przez Boga, jako sprawiedliwi w Chrystusie, przez wiarę. To znaczy, że Bóg przyjmuje nas na podstawie tego, co Jezus uczynił na krzyżu, a nie z powodu naszych działań czy dobrych uczynków.

„Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia” (Rzym. 8:33).