REZERWUAR WODY ŻYWEJ

„Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu” (Jeremiasz 17:7-8).

Zwróćcie uwagę na tego, kto ufa Bogu w trudnych miejscach: „Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan!” (w.7).

Taki chrześcijanin jest „zasadzony”. On ma korzenie, stabilność, rezerwuar wody żywej. On zawsze jest owocny i zielony, ze świeżym życiem. Pismo Święte mówi, że „w roku posuchy się nie frasuje..” (w.8). Kiedy sprawy są trudne, on się nie boi!

Taki człowiek mówi, „Jezu, ja przestaję patrzeć na ludzi, by mnie wybawili z moich doświadczeń. Ty jesteś moją jedyną nadzieją. Od Ciebie oczekuję wybawienia!” Pan chce takiej wiary w nas w sprawach życia codziennego. Może się buntujesz, „Ależ bracie Dawidzie, ja dalej nie mam pracy i dalej mam kłopoty”.

Zachęcam cię, byś wierzył Bogu, kiedy On mówi: „Zaufaj Mi, a będziesz błogosławiony!”
Może mówisz, „Ale ja nie wiem, co mam zrobić. To wygląda beznadziejnie. Nie wiedzę, żadnej oznaki pomocy czy ratunku!” Na to wszystko Bóg mówi, „Drogie dziecko, zaufaj Mi, a będziesz błogosławiony!”

Nie ma znaczenia, czy twoje doświadczenie dotyczy twoje rodziny, twojego biznesu lub zaopatrzenia. Jeżeli złożysz całkowitą ufność w Jego Słowie i jego wierności, Bóg obiecał cię błogosławić – a On nie może kłamać! Kiedy nadejdzie upał, nie będziesz się trwożył. Kiedy przyjdą wichry, będziesz stał mocno, bo nauczyłeś się Jemu ufać. Będziesz zielonym drzewem, wydającym obfity owoc ufności – a wszyscy wokół ciebie otrzymają nadzieję i zachętę, widząc twoje ciche zaufanie.