BÓG JEST ZAZDROSNYM KOCHANKIEM

„ Albowiem Pan, którego imię jest "Zazdrosny", jest Bogiem zazdrosnym” (2 Mojż. 34:14).

Jednak jest możliwe, abyśmy Go prowokowali do zazdrości: „Czy chcemy Pana pobudzać do gniewu? ( w j. angielskim „do zazdrości”) (1 Kor. 10:22). Paweł pyta: „Składaliście świadectwo, że Go kochacie. Nawet powołujecie się na Jego Imię. Czy wobec tego ktoś czy coś skradło wasze serca?”

Możesz mówić, że kochasz Jezusa; możesz chodzić do kościoła za każdym razem, kiedy tylko są otwarte drzwi. Ale czy szukasz Go, kiedy jesteś sam?

Ile książek, czasopism i gazet pochłaniasz? Ile TV i radia zajmuje twoją uwagę – ale nigdy nie myślisz o spędzaniu czasu z Chrystusem?

Kaznodzieje wertują Biblię, żeby przygotować kazania. Nauczyciele szkoły niedzielnej studiują ją, żeby przygotować lekcję. Ale dlaczego nie zwracamy się do niej, aby ją czytać dla rekreacji, żeby zostać odświeżonym przez naszego Pana? Dlaczego jej nie otwieramy, żeby się uczyć od Niego, żeby Go kochać?

Biblia to Jezus – Boże Słowo! Jest to pełne objawienie Jego serca; wszystko o Nim jest tu odkryte. Ja myślę, że jeżeli naprawdę Go kochasz, jeżeli oczekujesz na spędzanie czasu w wieczności jako Jego oblubienica, to będziesz chciał się dowiedzieć o Nim wszystkiego co jest możliwe!

Nasz Pan tęskni za nami i pragnie naszego czasu i uwagi. Ale widzi nas, jak poświęcamy cały nasz czas dla innych ludzi i innych rzeczy i to powoduje Jego zazdrość! Nadchodzi dzień, kiedy Jego zazdrość „rozpali się” przeciwko tym, którzy zwracają się do marnych bałwanów (5 Mojż. 29:20). Wybuchnie jako płomień sądu!

Umiłowany, kiedy przyjdzie ten dzień, to wiem, że będziesz chciał, aby Jezus ujął cię za rękę i wyszeptał: „Wreszcie jesteśmy razem! Tak bardzo Mnie pragnąłeś. Oddałeś Mi to co najlepsze w twoim życiu, twój czas, twoją uwagę. Wejdź teraz – połączmy się!”

Jak staniesz przed Nim w tym dniu? Wszystko z tego świata się spali. A co z twoją intymnością z Nim? Czy będziesz mógł stanąć przed Nim wiedząc, że odciąłeś się od tego świata i wołałeś, że chcesz Go poznać?