GWAŁTOWNA WIARA!

Księga Rodzaju mówi nam, że im więcej ludzie się rozmnażali, tym bardziej gwałtowni się stawali.

„Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi” (1 Mojż. 6:11-12).

Jest jeszcze inny rodzaj agresji, jaka ma miejsce w tych ostatecznych dniach. Widzę jak powstają bogobojni ludzie w agresywną wiarą. Ta święta resztka jest pełna Jezusa, kocha Go z całego serca. Ci wierzący widzą jak zagniewany diabeł przychodzi do nich ze wszystkim co jest w jego mocy i wiedzą, że muszą stawić czoła większej mocy piekła niż jakiekolwiek inne pokolenie przed nimi.

Jezus powiedział: „ Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają” (Mat. 11:12). Ta resztka powstanie i powie: „Nie pozwolę, aby diabeł ukradł moją radość i pokój. Nie pozwolę mu zasiać nasion urazy, morderstwa, nienawiści czy agresji we mnie. Nie! Powstanę w mocy Jezusa i będę żył zwycięsko ponad tym demonicznym brudem.”

Drogi święty, Bóg chce włożyć w ciebie ducha walki! Jeżeli byłeś winny którejś z tych form przemocy, to szybko pokutuj przed Panem i bądź posłuszny Jego Słowu. On prosi tylko o tyle. Niech Bóg włoży w ciebie świętą gorliwość i wiarę przewyższające wszystko, co dotychczas znałeś. On chce, abyś był w stanie stanąć przeciwko wszelkim bezbożnym zasadzkom szatana.

Jedyny duch gwałtowności, jakiego będziemy mieli jest gwałtowna wiara. Będzie to mocna, święta gwałtowność, która wychodzi w pełną siłą naprzeciw bramom piekła i warowniom wroga. I poprzez Bożą moc zburzymy je w imieniu Jezusa!