JAK STAĆ SIĘ ŻYDEM, CHRZEŚCIJANINEM LUB KOMUNISTĄ

„Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, i to jest obrzezanie,
które jest obrzezaniem serca, w duchu,
a nie według litery; taki ma chwałę nie u ludzi,
lecz u Boga” (Rzym. 2:29).

Nie każdy, kto urodził się Żydem, jest nim.
Nie ten jest Żydem, kto jest nim tylko zewnętrznie.
Nie jest Żydem ten, kto zaprzecza duchowi,
Tradycji, powołaniu Żydów;
Jest nim ten, kto jest nim wewnętrznie
Kto staje się nim w sercu, przez wiarę.
Taka jest droga życia.
Chrześcijaninem jest ten, kto przyjmuje ducha Chrystusowego,
Przez wiarę w swoim sercu.
Komunista nie musi pokazywać legitymacji ,
By być komunistą.
Może zaprzeczać przed całym światem, że jest komunistą,
Ale jeżeli wewnętrznie ma takiego ducha,
Tradycję i powołanie, jako komunista –
To jest nim wewnętrznie.
Kim człowiek jest, nie można określać
Poprzez słowa i chwałę człowieka,
Ale przez to, co Bóg widzi w jego sercu.
Tak, jak człowiek myśli w swoim sercu
Takim jest!