NOWE KAZDEGO RANKA

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana,
Miłosierdzie jego nie ustaje.
Każdego poranku objawia się na nowo,
Wielka jest wierność twoja” (Treny Jeremiasza 3:22-23)

Wszyscy bylibyśmy pochłonięci
Z powodu naszej bezbożności,
Gdyby nie Boże miłosierdzie.
Jest ono świeże i nowe każdego poranka.
Bóg jest miłosierny i łaskawy
Nierychły do gniewu,
A Jego wielka dobroć
Łagodnego serca dla tych, którzy pokutują,
On nie chowa swojego gniewu
Ponieważ Jego rozkoszą jest miłosierdzie
Przebaczanie nieprawości.
Nie ma upodobania w śmierci grzesznika,
Lecz oferuje uniwersalne miłosierdzie
Dla każdego przestępcy;
Ale niech ten, który otrzymuje miłosierdzie
Będzie miłosierny.
Błogosławieni miłosierni;
Gdyż oni dostąpią miłosierdzia.