ZADOWOLONY Z JEZUSA

Nie wystarczy, by Jezus zdobył twoje serce. On musi być zadowoleniem twojego serca! A jednak jest wielu wierzących, którzy nigdy nie zadowolili się Jezusem. Oni zawsze są na górze albo na dole, zależnie od okoliczności.

To nie jest odpowiednia oblubienica dla Oblubieńca. Nie, by Oblubieńca coś przyciągało, Jego oblubienica musi mieć pewien wdzięk. „Król pragnie wdzięku twego (Psalm 45:12). Ale co jest tym wdziękiem?

Prawdopodobnie znacie pieśń o pięknie świętości: „Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!” (Psalm 29:2). Jest to piękne w oczach Bożych i to właśnie przyciąga do nas Jezusa.

Duch Święty mówi do oblubienicy Chrystusa, „Jeżeli odrzucisz wszystko, zapomnisz wszystkich innych i przyozdobisz się tylko dla Niego, to On zapragnie twojego wdzięku!” To znaczy, że ani praca, ani inna osoba, ani inne relacje nie mogą stanąć między wami!

Słyszałem pewną bogobojną żonę, która mówiła, „Czym bardziej bogobojny jest mój mąż, tym atrakcyjniejszy jest dla mnie”. Takie jest prawdziwie bogobojne małżeństwo. Podobnie, czym bardziej poświęcasz swoją uwagę Panu, tym bardziej atrakcyjnym i pięknym jesteś dla Niego.

„Król pragnie wdzięku twego.... (Psalm 45:11) Jaka to wielka myśl: Jezus nie będzie mógł być z dala od ciebie! W Hebrajskim znaczenie tego piękna podkreśla mocne pragnienie i tęsknotę. Inaczej mówiąc, Jezus przybliży się do ciebie – przepełniony pragnieniem by być z tobą.

W moim życiu udzieliłem wielu ślubów. Nigdy nie widziałem pana młodego, który by się nie uśmiechał z rozkoszą do swojej wybranki, myśląc, „Ona jest cała moja!” Kochani, to jest piękno, o którym mówię. Nasz oblubieniec raduje się, mówiąc do Swojej oblubienicy, „Jestem źrenicą jej oka. Ona woli spędzać czas ze mną, niż z kimkolwiek innym. To czyni ją piękną dla Mnie!”

Naprawdę, oblubienica Chrystusa ma wewnętrzne piękno, które czyni ją zewnętrznie piękną. Ona jest „....cała piękna wewnątrz...”(Psalm 45:13), bo jest cała oddana Oblubieńcowi. On wie ponad wszelką wątpliwość, „Ona jest cała Moja – oddana tylko Mnie! Ona Mnie uwielbia i jest mi poddana. Ja jestem jedynym w jej życiu i tylko na Mnie zwraca uwagę. Ona znajduje czas dla Mnie, z radością przebywa w Mojej obecności i pragnie być ze Mną stale’” To jest piękne uwielbienie.