USPRAWIEDLIWIENI PRZED BOGIEM

Wyobraź sobie siebie stojącego przed Bożym tronem bez wymówki, czy alibi. Szatan, twój prawny oskarżyciel odczytuje listę oskarżeń podając czas i miejsce każdego wstydliwego szczegółu. Oskarża o pychę, brak modlitwy, chciwość, niewierność, a twoje serce boli, ponieważ musisz przyznać: „Tak, to ja, ja to wszystko robiłem.”

Wygląda to dla ciebie beznadziejnie. Ale Boże oczy są zbyt święte, aby patrzeć na grzech, a Jego sprawiedliwość wymaga, abyś zapłacił za swoje przewinienia przeciwko Jego świętości. Jesteś bezradny.

Ale nagle wchodzi twój Obrońca, twój adwokat. Wyciąga Swoje przebite ręce i wiesz, że coś się wydarzy. On się uśmiecha i szepce: „Nie bój się; żadne z tych oskarżeń się nie ostoi. Wyjdziesz z tej sali sądowej wolny i z pełnym przebaczeniem. Kiedy Ja zakończę, to twój oskarżyciel nie będzie miał przeciwko tobie ani jednego oskarżenia.”

A najlepsze jest to, że twój Prawnik mówi ci, że zaadoptował ciebie jako Swojego brata. Potem ci mówi, że jest Synem Sędziego, więc teraz należysz również do rodziny Sędziego!

Ale nadal pozostaje sprawa sprawiedliwości. Co z oskarżeniami przeciwko tobie? Słuchasz z absolutnym zdziwieniem, kiedy twój Adwokat broni twojej sprawy:

„Sędzio, Ty wiesz, że ja wypełniłem prawo, żyjąc bez grzechu. Potem zająłem miejsce tej osoby, przyjmując na siebie całą karę za jego winy. Przez te przebite gwoździami ręce i mój przebity bok wypłynęła krew, aby wymazać wszystkie jego przestępstwa. Te wszystkie oskarżenia zostały złożone na Mnie i Ja zapłaciłem karę za każde z nich.”

Potem twój Adwokat spogląda na twojego oskarżyciela i mówi: „Szatanie, nie masz podstawy, aby oskarżać moje dziecko. Każdy jego grzech został złożony na Mnie i ja je wszystkie przebaczyłem. On nie jest winien, ponieważ jego wiara w zwycięstwo Mojej ofiary daje mu pełne przebaczenie. Nie masz argumentu!”

Kiedy diabeł wymyka się z Bożej sali sądowej, słyszysz jak Pan woła: „Kto będzie oskarżał Bożych wybranych? Przecież Bóg ich usprawiedliwia” (Rzymian 8:33).