ZNIECHĘCENIE

Kiedy coś nas boli, kiedy jesteśmy samotni, przestraszeni i przygniecieni okolicznościami niezależnymi od nas – szybko odwracamy się od naszego prawdziwego źródła pokoju i zwycięstwa, i szukamy ludzkich sposobów i możliwości. Jakież to tragiczne! Wiemy, że Bóg ciągle jest na tronie i czeka, byśmy do Niego zawołali. Wiemy, że odpowiedź na wszystkie nasze potrzeby znajdziemy w Bogu, kiedy jesteśmy sam na sam z Nim. Nawet wyznajemy przed naszymi duchowymi przyjaciółmi, „Wiem, że muszę się modlić! Wiem, że Bóg ma odpowiedź! Wiem, że muszę to wykrzyczeć przed Nim!

To najgorsze zniechęcenie, które powoduje strach i rozpacz, a ignoruje majestat i wierność kochającego Ojca. Bóg powiedział do Izraela, „Widzieliście, że z nieba z wami mówiłem...Na każdym miejscu, na którym nakażę ci wspominać imię moje, przyjdę do ciebie i będę ci błogosławił” (2 Mojż. 20:22,24). Ale Izrael odpowiadał, „Zapomniał Bóg, zakrył oblicze swoje..” (Psalm 10:11). „A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie” (Izajasz 49:14).

Czy jesteś zniechęconym chrześcijaninem? Jeżeli tak, to ignorujesz majestatyczne obietnice Pana i wątpisz w to, co On powiedział! On obiecał, „Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię, twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma” (Izajasz 49:15-16).

Jeżeli będziesz nosił niepotrzebny ciężar poczucia winy, strachu, samotności i zamieszania, będziesz przygnębiony, ponieważ nie chcesz odpocząć w drogocennych i wielkich obietnicach Pana.

Bóg nie szydzi ze swoich dzieci, kiedy obiecuje, „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzym. 8:28).

Bóg nie kłamie, kiedy obiecuje, „Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk. Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk” (Psalm 34:16, 18).

Nie bądźmy niecierpliwi i nie działajmy w oparciu o nasze uczucia. Kiedy znajdziemy się w kłopocie i wołamy do Pana o miłosierdzie i pomoc, całe niebo jest wprawione w ruch, by nam pomóc. Jeżeli Pan pozwoli nam wejrzeć w świat duchowy i widzieć te dobre rzeczy, które On przygotował dla tych, którzy Go wzywają i ufają Mu, to będzie niesamowity widok dla naszych oczu.