WYRAŻANIE PEŁNI CHRYSTUSA

Jesteśmy, jako gałązki, wszczepieni w Chrystusa, Krzew Winny (Rzym. 11:17-19). Ta sama moc, która jest w Nim, dostępna jest dla nas. Ten sam Duch, który Jego ożywił, ożywia nas. To samo miejsce, na którym On siedzi po prawicy Boga, jest tym miejscem, na którym my jesteśmy w Duchu, przez wiarę. Skąd wiemy, że nasze grzechy są przebaczone? Tylko przez wiarę! Musi nam wystarczyć Słowo Boże, a wtedy otrzymujemy wspaniały pokój umysłu.

Tak samo jest w mocą. Musimy uwierzyć Jego słowu, że Jego moc działa w nas, powodując w nas chcenie i wykonanie, według Jego woli! Tę moc możemy otrzymać tylko przez wiarę. Musimy stawić czoła naszym słabościom z wiarą, że On nam pomoże uczynić to, co nam polecił.

Ten sparaliżowany człowiek, który wstał i poszedł, niosąc swoje łoże, jest typem wierzącego, który otrzymał zwycięstwo nad grzechem! Był on wspaniałym wyrazem mocy Chrystusa. Jakąż nadzieję musiał on dać tym wszystkim, którzy byli w potrzebie i nie mieli nadziei.

Czyż nie takim jest Bóg dzisiaj? Czyż On nie szuka zwycięzców, którzy będą przykładem dla świata, pokazującym temu złemu pokoleniu, jak Chrystus uwalnia zupełnie od panowania grzechu? Grzesznicy powinni widzieć wierzących, którzy żyją ponad pożądliwościami i przyjemnościami tego świata, mężów, którzy kochają swoje żony i są wierni, żony, które nie oszukują i są dobrymi matkami i gospodyniami w domu, młodzież, która żyje w czystości i oddzieleniu od wszystkiego, co zanieczyszcza.

Mamy wystarczająco radia i telewizji oraz zajętych chrześcijan. Mamy wystarczająco kampanii ewangelizacyjnych i koncertów. Mamy więcej niż wystarczająco planów, projektów, programów, seminariów, książek, płyt, taśm, czasopism i listów z informacjami.

Ja tych wszystkich dobrych działań nie potępiam. Ale jednak to, czego mamy za mało, to chrześcijan, którzy prawdziwie pokazują, kim jest Jezus. Brak jest tych, o których można powiedzieć, „Oto chrześcijanin, który prawdziwie przedstawia to, kim jest Jezus Chrystus! To ktoś, kto nic nie promuje, nic nie udowadnia – tylko Chrystusa zmartwychwstałego i uwielbionego! To brat, czy siostra, którzy błyszczą pięknem i prostotą Pana Jezusa Chrystusa! To ktoś, kto ma to, co ja chcę mieć – realność, której nie można zaprzeczyć!

To powinno stać się jedynym celem naszego życia! Wykonywać Boże plany – być świadkiem, który jest obrazem i pełnią Chrystusa.