OBECNY OBŁĘD

Jestem zszokowany obecnym obłędem świata. Szefowie rządów są pod uzasadnionym zaślepieniem od Boga. Nie można wyjaśnić takiego zaślepienia tylu przywódców i polityków. Oni chodzą po omacku, jakby ślepy prowadził ślepego.

Wydaje się, że odrzucono wszelkie ograniczenia, a obłęd moralny zatwardził serca tłumów.

Widząc ten obłęd, cieszę się tym bardziej, że Jezus Chrystus ożywił tych z nas, którzy byliśmy umarli w upadkach i grzechach. Raduję się, że ci, którzy kiedyś chodzili według zwyczajów tego świata – którzy byli pod panowaniem ducha ciemności i mocy, która teraz działa w synach opornych, umarłych w grzechach, którzy kiedyś spełniali zachcianki ciała i umysłu – teraz powstali z martwych, ożywieni przez Ducha – i siedzą w okręgach niebiańskich z Jezusem Chrystusem.

Dzisiaj, jeżeli smucisz się z powodu obecnego obłędu, oddaj Bogu chwałę, że ty zostałeś z tego wszystkiego zbawiony.

Niech Bóg będzie uwielbiony!