PATRZĄC NA JEZUSA

„Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary” (Hebr. 12:2).

Gdybyście mnie zapytali, co teraz dzieje się na świecie, ja bym odpowiedział, „Wszystko, o czym Jezus powiedział, że będzie w dniach ostatecznych!” On ostrzegał, że serca ludzi będą omdlewać ze strachu przed tym, co dzieje się na ziemi. Ostrzegał przed trzęsieniami ziemi w różnych miejscach – o narodach powstających przeciw narodom – grupom etnicznym przeciw innym grupom etnicznym..

Za naszych czasów widzimy wypełnianie się proroctw o czasach ostatecznych. Zobaczcie Łukasza 21:11, „Wielkie trzęsienia ziemi w różnych miejscach”.

Co według Jezusa powinniśmy robić, kiedy będziemy widzieć wypełnianie się tych proroctw? On powiedział, „Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, (oczy) gdyż zbliża się odkupienie wasze” (21:28).

Kochani, jeżeli kochacie Jezusa, to nie powinniście się dziwić ani bać. BÓG MA WSZYSTKO POD KONTROLĄ.

Tak, kiedy słyszymy o takich strasznych rzeczach, to drżymy – ale to jest czas, by patrzeć na Jezusa. On doprowadził nas aż dotąd – On jest sprawcą naszej wiary – i On nas doprowadzi do linii mety, z nadzieją i pokojem, bez względu na to, co się stanie.

Niech dzisiaj nie przytłoczy twojej duszy żadna zła wiadomość. Patrz w górę – skieruj swój wzrok tylko na Jezusa. On niedługo przyjdzie.

„Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę” (Hebr. 10:23).