KIEDY WSZYSTKIE ŚRODKI ZAWODZĄ

Wiara wtedy, kiedy wszystkie środki zawodzą bardzo się podoba Bogu i jest najchętniej akceptowana. Jezus powiedział do Tomasza: „ Że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Jana 20:29).

Błogosławieni ci, którzy wierzą, kiedy nie ma żadnego znaku odpowiedzi na modlitwę – którzy ufają ponad nadzieję, kiedy wszystkie środki zawodzą.

Ktoś doszedł do miejsca beznadziejności – końca nadziei – i końca wszelkich środków. Najbliższa osoba stoi przed śmiercią i lekarze nie dają nadziei. Śmierć wydaje się nieunikniona. Nie ma nadziei. Cud, o który się modlisz nie nadchodzi.

Właśnie wtedy zastępy szatana zaczynają atakować twój umysł poprzez strach, gniew, trudne pytania: „Gdzie jest teraz twój Bóg? Modliłeś się dotąd, aż brakło ci już łez, pościłeś. Opierałeś się na obietnicach. Ufałeś.”

Do twojego umysłu będą przychodzić bluźniercze myśli: „Modlitwa zawiodła, wiara zawiodła. Zrezygnuj z Boga – nie ufaj Mu już więcej. To się nie opłaca!”

Do twojego umysłu będą nawet wrzucane myśli kwestionujące istnienie Boga. To były narzędzia szatana od początku. Niektórzy z najbardziej bogobojnych mężczyzn i kobiet jacy kiedykolwiek żyli też byli w ten sposób atakowani.

Wy, którzy przechodzicie przez dolinę cienia śmierci, posłuchajcie tego słowa: Płacz będzie trwał przez kilka ciemnych, strasznych nocy – a w takiej ciemności wkrótce usłyszysz ciche słowa Ojca: „Jestem z tobą. Teraz nie mogę ci powiedzieć dlaczego, ale kiedyś zrozumiesz sens tego wszystkiego. Zobaczysz, że to wszystko było częścią Mojego planu. To nie był przypadek. To nie było zaniedbanie z Mojej strony. Trzymaj się mocno. Pozwól Mi, żebym cię mógł objąć w twojej godzinie bólu.”

Kochani, Bóg nigdy nie zaniedbał działania w Swojej dobroci i miłości. Kiedy wszystkie środki zawodzą – Jego miłość zwycięża