CUDOWNA ŁASKA

Co w nas jest takiego, co przyciąga cudowną łaskę, miłosierdzie i przebaczenie naszego Zbawiciela? Czy jest to jakieś piękno, dobro albo siła? Czy jest w nas jakiś szczególny potencjał?

Nie! To nasza wielka potrzeba i całkowita bezradność przyciąga Jego łaskę. To nasza słabość przyciąga Jego siłę. Nasz bezradny stan jest zobrazowany w przykładzie tego sparaliżowanego człowieka w Ew. Marka, rozdział drugi. „ I przyszli do niego, niosąc paralityka...” (Marek 2:3).

To jest obraz całkowitej bezradności, człowiek bez odrobiny siły czy mocy. On nawet nie może sam przyjść do Chrystusa. Popatrz na nowo na to drżące, słabe, bezradne stworzenie – więzień na swoim łożu. To jesteś ty i ja zanim poznaliśmy coś z mocy Chrystusa.

Jezus stał przed tym bezradnym człowiekiem spuszczonym przed Niego przez dach i nawet nie zrobił wzmianki o jego fizycznym stanie. Pan zdecydował przynieść go przed oblicze Ojca jako czystego i oczyszczonego. Został przyjęty zanim został uzdrowiony. „ A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje” (Marek 2:5).

Jaki to piękny obraz miłości Bożej w Chrystusie Jezusie! Oto bezradny człowiek, zbyt pochłonięty swoją niemocą, żeby chociaż narzekać. Nie może nawet wypowiedzieć słabego wyznania.

„Jesteśmy Jego dziełem stworzonym w Chrystusie Jezusie...” (Efezjan 2:10). Faryzeusz, ze wszystkimi swoimi dobrymi uczynkami, chwaleniem się nimi nigdy nie przyciągał łaski Pana. Nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił.

Pokażcie mi dziecko Boże, które walczy ze znienawidzonym zniewalającym grzechem, które jest przygniecione ciężarem winy i rozpaczy, które czuje się bezradne i słabe – a ja wam pokażę kogoś, kto jest obiektem obfitej łaski. Gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała (zobacz Rzymian 5:20).

Kiedy pokutowałeś, to teraz stań przez wiarę na dokończonym dziele krzyża! Przez wiarę w Niego twoje grzechy są pod przykryciem krwi. Teraz żyjesz po drugiej stronie zasłony, posadzony z Chrystusem w niebiańskich okręgach, zaakceptowany w umiłowanym, jedno z Chrystusem i Ojcem! Boży gniew z powodu twoich grzechów został zaspokojony. Teraz jesteś więcej niż zwycięzcą, żyjąc i działając w Duchu. Jesteś wypełniony pełnią Chrystusa i masz moc, aby stawić czoła wszystkiemu, co dotyczy życia i pobożności. Jesteś źrenicą Jego oka, odnowiony w swoim umyśle i stałeś się dziedzicem wszystkiego co należy do Chrystusa Pana!