ON KŁADZIE KRES WOJNOM

„Kładzie kres wojnom...” (Psalm 46:9).

To oczekiwana wiadomość dla dziecka Bożego, które przeżywa wojnę w duszy! Walka w mojej duszy jest Jego walką i jedynie On może położyć jej kres. Mój kochający Ojciec nie pozwoli, by ciało czy diabeł mnie pokonały. Moja walka jest wyraźnie opisana przez Jakuba, który pisze:

„Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? (Jakuba 4:1). Te namiętności obejmują zachłanność, pychę i zazdrość.

Przez wszystkie wieki święci mężowie Boży zadawali to samo pytanie, „Czy ta walka z namiętnościami we mnie kiedyś się skończy, jeszcze za mojego życia? Czyż nie takie samo pytanie zadają sobie ci, którzy kochają Pana z całego serca?

Oczywiście odpowiedź brzmi, że ta walka musi się zakończyć, a po niej nastąpi największy pokój, jaki znamy. Ale jak ta walka się zakończy i kto ją zakończy? Jeżeli ja mam ją zakończyć, to Pan musi mi pokazać, jak to zrobić. Jeżeli to Jego walka, to On musi ją zakończyć w Jego czasie i Jego sposobem – a mnie dać cierpliwość, póki ta walka jeszcze trwa, oraz pewność, że w tym wszystkim On mnie kocha

Greckie słowo użyte przez Jakuba, to stratenomai, co sugeruje walkę przeciw cielesnym tendencjom, jak żołnierz na wojnie. Jest to wzięte od stratia, co oznacza otoczoną armię. Czy Dawid nie mówił też o otoczeniu przez zastępy? Nasze cielesne inklinacje atakują nas jak armia, zastępy złego, zdecydowane by nas podbić i trzymać, w nadziei na zrujnowanie naszej wiary poprzez atakowanie naszych umysłów strachem i niewiarą.

Jeżeli zbadamy hebrajskie słowo określające wojnę, użyte przez Dawida w Psalmie 46:9, to stanie się powodem wielkiej radości. Jest to milchamah, co oznacza karmić, konsumować, pożerać.

To, co to słowo naprawdę mówi do nas, jest po prostu wspaniałe: Bóg nie pozwoli wrogowi, by nas skonsumował czy pożarł. Nie pozwoli, by pożądliwość karmiła się nami, by nas pokonać. Bądźcie odważni! Bóg spowoduje, że nasza walka z pożądliwościami ustanie. To jest walka Boża – On nigdy nie przegrywa.