TYLKO PRZEZ WIARĘ

Boże przebaczenie można otrzymać tylko przez wiarę. Nie możemy tego wytłumaczyć. Chrystusowy dar Jego drogocennej krwi przebłagania jest tak głęboki, tak łaskawy, tak tajemniczy, że wykracza to poza ludzką zdolność zrozumienia. Możemy zobaczyć jak wyraźnie odnosi się do nas Prawo. Możemy odczuwać oskarżenie, strach i poczucie winy z powodu naszych przewinień. Ale nasz niebiański Ojciec stoi z miłością koło nas przez cały czas i jest gotowy przebaczyć.

Krew Chrystusa, miłość Ojca, pragnienie przebaczenia oferowane przez Pana: te wszystkie błogosławieństwa można poznać tylko przez wiarę. „Sprawiedliwy żyć będzie przez wiarę” (Galacjan 3:11).

Może się zastanawiasz: „Ile razy Pan mi może przebaczyć powracanie na nowo do tego samego grzechu?” Możesz odpocząć z zapewnieniem, że Jego niezmierne przebaczenie jest nieograniczone. Za każdym razem, kiedy zgrzeszysz, możesz pójść do Jezusa i znaleźć uwolnienie. Jednak przebaczenie Pana nie jest niemądre, ani ślepe. Możemy być pewni, nasz Ojciec w niebie przebacza – ale w pewnym punkcie karze nas, aby nas zachować od trwania w grzechu. „Bo kogo Pan miłuje, tego karze” (Hebr. 12:6).