POZNAWANIE OJCA

Uważam, że nasze naturalne dzieci poznają naszą naturę i charakter w stosunku do nich najlepiej w chwilach ich kryzysu. Kiedy przeżywają ból, cierpienie i potrzeby, poznają naszą głęboką troskę i zaopatrzenie z naszej strony. Kiedy moje dzieci dorastały, nie musiałem im udzielać wykładów o tym jaki jestem. Nigdy nie musiałem mówić: „Jestem waszym ojcem – jestem cierpliwy, uprzejmy, pełny miłosierdzia i dobroci dla was. Mam dla was miękkie serce i jestem gotowy wam zawsze przebaczyć.” Byłoby to głupie z mojej strony, gdybym im wygłaszał takie oświadczenia. Dlaczego? Moje dzieci dowiadywały się o mojej miłości do nich w chwilach kryzysów, jakie przeżywały. Teraz, kiedy są już dorosłe i mają współmałżonków i własne dzieci, moi synowie i córki poznają mnie poprzez całkiem nowe doświadczenia. Dowiadują się jeszcze więcej o moim nastawieniu i działaniu w stosunku do nich w tym nowym okresie potrzeb w ich życiu.

Tak samo jest z nami, jeżeli chodzi o poznawanie naszego niebiańskiego Ojca. Od Adama aż poprzez krzyż Chrystusa, Pan dawał swojemu ludowi coraz większe objawienie Swojego charakteru. Jednak nie robił tego tylko poprzez oznajmianie nam kim On jest. Nie próbował też objawiać samego siebie tylko poprzez ogłaszanie: „Te oto imiona określają moją naturę. Teraz idź i naucz się ich, a odkryjesz kim jestem.”

Hebrajskie wyrażenia (imiona) określają wspaniałą chwałę i zaopatrzenie, które są w imieniu naszego Pana. Jednak Bóg objawił te aspekty Swojej natury swojemu ludowi poprzez dokonywanie tego, co o sobie mówił. Widział potrzeby Swoich dzieci, przewidział strategię wroga wymierzoną przeciwko nim i interweniował w ich sprawie w nadprzyrodzony sposób.

Zachęcam cię, żebyś poznawał swojego Ojca niebiańskiego powoli, celowo i na poziomie serca. Proś Ducha Świętego, żeby ci przypominał wiele dowodów niebiańskiego zaopatrzenia, jakie Bóg ci dawał w czasie potrzeby. Potem proś Ducha Świętego, żeby budował w tobie poznanie sercem tego JESTEM – Boga, który jest wszystkim czego potrzebujesz zawsze.