PAN NASZĄ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ

„Oto idą dni - mówi Pan - że wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą latorośl: Będzie panował jako król i mądrze postępował; i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda będzie wybawiony, a Izrael będzie bezpiecznie mieszkał; a to jest jego imię, którym go zwać będą: PAN SPRAWIEDLIWOŚCIĄ NASZĄ” (Jeremiasz 23:5,6).

Bóg dał prorokowi Jeremiaszowi objawienie Jehova Tsidkenu, w czasach kryzysu podobnego do tego, z jakim my mamy do czynienia dzisiaj. Ale co to oznacza dla nas w praktyczny sposób? Czym jest ta sprawiedliwość, której On jest Panem i jak mamy poznać i zrozumieć Jezusa w tej roli?

Paweł daje nam wgląd w Bożą definicję sprawiedliwości w kilku fragmentach.

 „Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość” (Rzymian 4:3).
 „Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość” (Rzymian 4:9).
 „Tak jak Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość”
(Galacjan 3:6)

Każdy z tych wersetów odnosi się do jednej rzeczy, którą uczynił Abraham, aby osiągnąć sprawiedliwość: uwierzył.

Wreszcie Paweł podaje definicję Pana odnoszącą się do sprawiedliwości: „ (Abraham) nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość” (Rzymian 4:2-22).

Biblia nie mogla tego przedstawić wyraźniej. Sprawiedliwością jest uwierzenie obietnicom Bożym, będąc całkowicie przekonanym, że On dotrzyma Swojego Słowa.