KARANIE – ZNACZY ŻE CIĘ KOCHA

Jeżeli jesteś teraz w dole z powodu grzechu – jeżeli jesteś przybity dlatego że rózga Pana jest na twoim grzbiecie, to niech to będzie dla ciebie zachętą. On ciebie karze ze względu na Swoją miłość. On karze dlatego, że chce, abyś się Go bał – żebyś wiedział, że się o ciebie troszczy.

A co to znaczy bać się Pana? To znaczy, że możesz powiedzieć: „Wiem, że mój Ojciec mnie kocha. Jestem na zawsze Jego i wiem, że On mnie nigdy nie opuści. On odczuwa mój ból, kiedy prowadzę walkę. On też jest ze mną cierpliwy, kiedy prowadzę walkę z niewiarą. Jest zawsze gotowy przebaczyć mi, kiedy Go proszę. Ale również wiem, że nie pozwoli mi trwać w nieposłuszeństwie dla Jego Słowa. Mój Ojciec niebiański mnie nie oszczędzi – ponieważ mnie bardzo kocha.”

I właśnie o to chodzi. Bóg chce, żebyśmy przyjmowali Jego przebaczenie, abyśmy się Jego bali. „Lecz u Ciebie jest odpuszczenie, Aby się Ciebie bano” (Palm 130:4). Kiedy boimy się Pana, to będziemy chcieli czegoś więcej niż tylko być Mu posłuszni. Będziemy chcieli się Jemu podobać, żeby wywołać na Jego obliczu uśmiech. To jest błogosławiony rezultat świętej bojaźni Bożej.