ZAJMIJ OSTATNIE MIEJSCE

W Ew. Łukasza 14 Jezus został zaproszony przez pewnego faryzeusza, żeby „spożyć posiłek” w jego domu. Zostali też zaproszeni inni Faryzeusze, ludzie, którzy tak jak ich gospodarz, stali na straży zakonu.

 

Kiedy gospodarz poprosił gości, żeby zajęli miejsca przy stole, nagle zaczęto się ubiegać o miejsca przy stole głównym. Pismo mówi nam, że Jezus to  zauważył: „zauważył, jak obierali pierwsze miejsca” (Lukasz 14:7). To był bezwstydny pokaz pychy, potrzeby, żeby być widzianym i uznanym.

 

Kiedy Chrystus usiadł, żeby jeść, przekazał w tym pomieszczeniu pełnym przywódców religijnych słowo napomnienia. „Gdy cię ktoś zaprosi ...nie siadaj na pierwszym miejscu, bo czasem zjawi się ktoś znaczniejszy od ciebie, także zaproszony, wtedy przyjdzie ten, który ciebie i tamtego zaprosił i powie ci: Ustąp temu miejsca; i wtedy ze wstydem będziesz musiał zająć ostatnie miejsce.

 

 A gdy będziesz zaproszony i pójdziesz, usiądź na ostatnim miejscu, gdy zaś przyjdzie ten, który cię zaprosił, rzecze do ciebie: Przyjacielu, usiądź wyżej! Wtedy doznasz czci wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.” (Łukasz 20:46-47).

 

Słowa Chrystusa w tej scenie odnoszą się do wszystkich Jego naśladowców. Ale kiedy patrzył na zebranych w domu tego Faryzeusza, to opisywał szczególny typ przywódców, takich, którzy „kochają pozdrawianie na rynkach i najważniejsze miejsca w synagogach i przednie miejsca na ucztach ... i na pokaz długo się modlą (Lukasz 20:46-47).

 

Krótko mówiąc, Jezus mówi nam, że są ludzie, którzy robią dobre uczynki, aby inni to widzieli. Ci ludzie kochają być w świetle jupiterów i ustawicznie trąbią przed sobą. Odnosi się to do kaznodziejów, ale jest to też słowo do każdego dziecka Bożego.

 

Jezus powiedział: „Zajmujcie ostatnie miejsca w domu”. Co to dokładnie oznacza, kiedy podaje nam takie zdanie? Musimy przyjmować to szczególne słowo od Pana bardzo poważnie. On zaprasza nas wszystkich, abyśmy „przesiedli się wyżej” do miejsca sprawiedliwego szacunku. Wezwanie „aby się przesiąść wyżej”jest zaproszeniem, aby wejść w pełnię Bożego dotknięcia. Jest to zaproszenie do bogatszej intymności, aby się stać bardziej przekonywującym, pewnym, sprawiedliwym sługą Pana.