WYLEJ TO!

To słowo jest dla tych, którzy potrzebują odpowiedzi na modlitwy, którzy potrzebują pomocy w czasie kłopotu i są gotowi i chętni, aby poruszyć Boże serce zgodnie z Jego Słowem.

 

Najpierw uchwyć się obietnicy przymierza zapisanej w Psalmie 46:2: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą.” Wyrażenie „pomocą najpewniejszą” znaczy „zawsze dostępną, natychmiastową.” Wiara musi się opierać na pewności, że Duch Boży mieszka w tobie o każdej porze dnia i nocy, stale. A ponieważ zamieszkał w tobie, to słucha każdej myśli modlitewnej i wołania. Wiemy, że jeżeli nas słyszy, to spełni nasze prośby. Duch Święty poruszy niebo i ziemię dla każdego dziecka Bożego, które poświęca czas, aby wylewać swoje serce przed Ojcem bez pośpiechu przed jego obliczem.

 

Następnie przeczytaj i uwierz Psalm 62:5-7.Jest to modlitwa Dawida, która dotknęła serca Bożego. Dawid powiada: „Oczekuj tylko na Boga. Spodziewaj się pomocy tylko z tego źródła. Tylko On musi być twoim źródłem, twoją jedyną nadzieją i obroną. Tylko On może ci dać siłę i przeprowadzić dotąd, aż przyjdzie twoja odpowiedź.”

 

Kiedy będziesz polegał całkowicie tylko na Panu, kiedy przestaniesz oczekiwać pomocy od człowieka i zaufasz Bogu, że uczyni coś nadnaturalnego, to nic nie będzie w stanie ciebie poruszyć. Nic nie będzie w stanie wprowadzić cię w dolinę rozpaczy. Dawid oświadczył: „Nie zachwieję się” (Psalm 62:7).

 

A teraz całe sedno tego wszystkiego, tajemnica wytrwalej modlitwy, jakiej uczyli się wszyscy słudzy Boży w historii – WYLEWANIE SERCA PRZED PANEM. „Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!” (Psalm 62:9).Bóg ciebie usłyszy i odpowie ci, kiedy widzi, że jesteś gotowy, aby wyłączyć wszystkie media na jakiś czas, wołać i wylewać swoje serce przed Nim i zaufać, że On odpowie.