OBLICZE BOGA

„O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam” (Psalm 27:4). Król Dawid wiedział, że musi być coś więcej w poznaniu Boga; odczuwał, że jest coś w Panu, czego jeszcze nie otrzymał i nie spocznie, aż to znajdzie. W skrócie powiedział, „W Panu jest piękno i radość, których w moim życiu jeszcze nie widziałem Chcę wiedzieć, jak to jest mieć nieprzerwaną społeczność z moim Bogiem. Chcę, by moje życie było żywą modlitwą. Tylko to mnie przeprowadzi przez resztę moich dni”.

 

Oblicze Boga, to Jego podobieństwo, Jego odbicie. W odpowiedzi na wołanie Dawida o bliską społeczność z Nim, Bóg powiedział, Szukaj mojego oblicza”. Dawid odpowiedział, „Panie, kiedy powiedziałeś ‘ szukaj mojego oblicza’, moje serce podskoczyło z radości. „Przeto oblicza twego szukam, Panie” (Psalm 27:8).

 

Tak odpowiadając, Pan objawił Dawidowi, że może zaspokoić swoje pragnienia, będąc odbiciem Boga w swoim własnym życiu. Pouczył Dawida, „Ucz się ode Mnie. Czytaj Moje Słowo i módl się o zrozumienie przez Ducha, byś był podobny do Mnie. Chcę, by twoje życie było odzwierciedleniem Mojego piękna dla świata”.

 

To było nie tylko wezwanie do modlitwy; Dawid już się modlił siedem razy dziennie. Właściwie to modlitwy Dawida wzbudziły z nim pasję, by poznać Pana. To wezwanie od Boga było po to, by zapragnął stylu życia, który zupełnie odzwierciedla, kim jest Jezus.

 

Widzicie, na Golgocie Bóg przyjął ludzkie oblicze. Jezus przyszedł na ziemię, jako człowiek – Bóg w ciele. Uczynił tak, bo chciał odczuwać nasz ból, być kuszonym i doświadczanym tak, jak my i pokazać ludziom Ojca. Pismo Święte nazywa Jezusa odbiciem chwały Boga (to oznacza całkowite podobieństwo). On jest odbiciem istoty Boga Ojca (patrz Hebr. 1:3), „dokładną rzeźbą”. Krótko mówiąc, On jest taki sam, jak Ojciec, we wszystkim.

 

Do dzisiaj Jezus Chrystus jest obliczem i podobieństwem Boga na ziemi. Przez Niego mamy nieprzerwaną łączność z Ojcem,. Poprzez krzyż mamy przywilej „oglądania Jego oblicza” i dotykania Go. Możemy żyć tak, jak On, świadcząc, „Ja nie czynię i nie mówię nic, prócz tego, co widziałem i słyszałem u Pana”.

 

Dzisiaj, kiedy Bóg mówi, Szukaj Mojego oblicza”, Jego słowa mają większe znaczenie, niż kiedykolwiek w historii. Jak mamy odpowiedzieć, przy tym wszystkim, co dzieje się na świecie wokół nas? Kiedy Dawid było toczony gromadą bałwochwalców, Bóg powiedział, „Szukaj Mojego oblicza”. Czynimy to w jednym celu: by być podobni do Niego! Mamy stać się odbiciem Jego istoty, by ci, którzy szukają prawdziwego Chrystusa, widzieli Go w nas.