KOCHAJĄC INNYCH

Być podobnym do Chrystusa znaczy widzieć Jezusa w innych. W moich podróżach spotykam wielu drogocennych mężczyzn i niewiast, o których wiem, że są całkowicie oddani Panu. W tym momencie, kiedy ich spotykam, moje serce skacze. Chociaż ich nigdy przedtem nie spotkałem, to mam świadectwo Ducha Świętego, że są oni pełni Chrystusa.

 

Widzę jeszcze niektóre twarze: pastorów, biskupów, biednych kaznodziejów ulicznych. Kiedy tylko ich spotkałem, wiedziałem bez słowa z ich strony: 'Ten człowiek przebywał z Jezusem. Ta kobieta jest zadowolona z Chrystusa.” Kiedy się z nimi witam, to zawsze mówię jedną rzecz, jaką chciałbym, aby inni powiedzieli o mnie: „Bracie, siostro, widzę w tobie Jezusa.”

 

Podobieństwo do Chrystusa odnosi się do tego jak traktuję tych spoza mojej rodziny i czy kocham innych tak, jak On nas kocha. Ale to też oznacza kochać naszych wrogów – tych, którzy nas nienawidzą i pogardzają nami i nie są w stanie nas kochać. Mamy to robić nie spodziewając się niczego w zamian. Taka miłość jest niemożliwa po ludzku. Nie ma takich instrukcji, ani zestawu zasad, czy żadnej ludzkiej inteligencji, które by nam pokazały jak mamy kochać naszych wrogów tak, jak Chrystus nas kocha. Pomimo tego mamy nakaz, aby to czynić. Mamy to robić z coraz większym pragnieniem. A więc jak to zrobić. Jak mam kochać Muzułmanina, który napluł mi w twarz koło naszego kościoła?Jak mam kochać homoseksualistów, którzy paradują po Piątej  Alei i niosą transparenty z takim napisem: „Jezus był gejem?” Jak mam ich naprawdę miłować w Chrystusie? Nie wiem nawet jak kochać innych chrześcijan w swojej własnej sile.

 

To musi być działanie Ducha Świętego. Jezus modlił się do Ojca: „Aby miłość, którą Mnie umiłowałeś była w nich a Ja w nich” (Jana 17:26). Chrystus prosi Ojca, aby włożył w nas Swoją miłość. Obiecał też, że Duch Święty pokaże nam jak żyć taką miłością.

 

Duch Święty wiernie zbierze wszystkie sposoby, jakimi Chrystus kochał innych i pokaże je tobie (Jana 16:15).Duch Święty naprawdę raduje się, pokazując nam więcej z Jezusa. Dlatego mieszka w  świątyniach naszego ciała, aby nas uczyć Chrystusa. „Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie... nauczy was wszystkiego” (Jana 14: 17,26).