BÓG CIĘ NIE OMINĄŁ

Jedna z największych trosk, które mam jako pasterz Pański, to „Boże, jak mam dać nadzieję i pociechę wierzącym, którzy znoszą tak wielki ból i cierpienie? Daj mi przesłanie, które usunie ich zwątpienia i strach. Daj mi prawdę, która osuszy łzy zasmuconych i włoży pieśń w usta tych, którzy nie mają nadziei”.

Przesłanie, które słyszę od Ducha Świętego dla ludu Bożego jest bardzo proste: „Idź do Mojego Słowa i stań na moich obietnicach. Odrzuć twoje uczucia zwątpienia”. Wszelka nadzieja rodzi się z Bożych obietnic.

Niedawno otrzymałem list, który zawiera piękną ilustrację. Jest on od matki, która pisze, „Moja córka ma szesnaście lat. Ma fizyczną degenerację mięśni, wiązadeł i stawów i cierpi okropny ból przez 24 godziny na dobę. W 1997 roku straciłam mojego syna, który popełnił samobójstwo z powodu takiego samego bólu. Miał dwadzieścia dwa lata, kiedy po dziewięciu latach cierpień odebrał sobie życie. Nie mógł znieść tego bólu.”

„Moja córka była baleriną i chciała iść do Juliard School w Nowym Jorku, ale jej marzenia zostały zniszczone, kiedy została dotknięta tą samą chorobą, która dręczyła jej brata. Lekarz powiedział, że jej ból mierzony w skali 1 do 10 wynosi 14. Ilość środków przeciwbólowych, jaka byłaby dla niej efektywna, zniszczyłaby jej nerki i nie może przyjmować tych lekarstw.”

Ona kocha Pana i przyjemnie jest być z nią. Jest wspaniałą poetką, której wiersze ukazały się już w 15 publikacjach. Jest też na „międzynarodowej liście Who is Who (Kto jest kim) w poezji”.

W tym wszystkim, pomimo stałego drżenia ciała i duszy, ta matka i jej córka położyły swoją nadzieję w Słowie Bożym dla nich i On dał im pokój.

Czy wróg próbował ci już powiedzieć, że Bóg przeszedł obojętnie koło ciebie? Czy byłeś kuszony, by stwierdzić, że Pan już nie jest z tobą? Czy już prawie zrezygnowałeś z wiary? Połóż swoją nadzieję w Słowie Pana do ciebie:

„Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę” .(Hebr. 13:5)

„Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, Schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, Bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają” (Psalm 9:9-10).