ŻADNE HOKUS -POKUS by Jim Cymbala

Nie ma lepszego przykładu Bożego potężnego działania w mieście niż opis podany w Dz. Ap. 11:20-21: „Mężowie z Cypru i Cyreny poszli do Antiochii i zaczęli rozmawiać z Grekami . . . głosząc im dobre wiadomości o Panu Jezusie. Ręka Pana była z nimi i wielka liczba ludzi uwierzyła i nawrócili się do Pana.”

Nastąpiło takie żniwo, że wysłano z Jerozolimy Barnabę, żeby to sprawdził. „Gdy tam przybył, ujrzał dowody łaski Bożej i uradował się . . . sporo też ludzi zostało pozyskanych dla Pana” (23-24).

Kim byli ci ludzie, którzy rozpoczęli tak potężny zbór, który potem przewyższał zbór matkę w Jerozolimie? Nie znamy ich imion. Nie znamy ich metodologii. Ale wiemy kilka rzeczy: oni rozgłaszali dobre wiadomości o Panu Jezusie,” i że „Ręka Pana była a nimi” (w.20-21).

To był pierwszy naprawdę wielokulturowy kościół, z wielokulturowymi przywódcami, według Dz. Ap. 13:1- Symeon, zwany Niger, niektórzy przywódce Żydowscy, niektórzy Grecy, Manaen, przyjaciel Heroda z dzieciństwa (przez co już by mógł być podejrzany dla wszystkich). Ale oni pracowali razem we wspaniałym modelu wielokulturowej jedności.

Nienawiść Żydów-Pogan w pierwszym wieku była nawet większa niż nasze uprzedzenia rasowe dzisiaj. Bóg poradził sobie z tym problemem bezpośrednio, gdyż budował Swój kościół na Swój sposób.

Uczucia rasowe w Nowym Jorku są teraz gorsze niż to było dziesięć lat temu. W wielu kościołach panuje duch złego traktowania. Bardzo potrzebujemy miłości Bożej, żeby przezwyciężyć te napięcia tak, jak to miało miejsce dawno temu w Antiochii.

Żadne nowatorskie nauczanie tego nie załatwi. Nie ma żadnych modnych skrótów, żadnej mantry hokus -pokus, które mogą pokonać szatana. Jeden człowiek powiedział mi tak, „Wiesz, powinieneś wziąć mapę topograficzną Brooklynu, żebyś mógł poznać najwyższe punkty w mieście. Potem mógłbyś tam pójść i modlić się przeciwko duchom terytorialnym.”

Inni mówią, „Kluczem do wyzwolenia Bożej mocy jest śpiew na ulicach waszego miasta. Zorganizujcie marsz, zróbcie flagi i ogłaszajcie podczas tej parady Bożą suwerenność.” Jeszcze inni mówią, „Gromcie diabła, zwróćcie się na północ i tupcie nogami w tym czasie. To przyniesie zwycięstwo.”

Zapomnijmy o tych nowinkach. Jeżeli wytrwamy w modlitwie, to Bóg będzie czynił to, co tylko On może uczynić. Jak On to zrobi, kiedy i w jaki sposób, to zależy tylko od Niego. Imię Jezusa, moc Jego krwi i modlitwa wiary nie straciły swojej mocy.

__________

Jim Cymbala założył Brooklyn Tabernacle z mniej niż dwudziestu członkami w małym, zaniedbanym budynku w trudnej części miasta. Urodzony w Brooklynie, jest od wielu lat przyjacielem Dawida i Garego Wilkersonów i częstym mówcą na konferencjach Expect Chuch Leadership, sponsorowanych po całym świecie przez World Challenge.