UWOLNIENIE Z NIEWOLI GRZECHU MUSI BYĆ PRZYJĘTE PRZEZ WIARĘ

Wiara jest to to, co robisz z tym co znasz. Wiedza nie ma znaczenia, jeżeli nie działamy w oparciu o nią.

Izraelici otrzymali dobre słowo, że Bóg im dał Kanaan, jako ich kraj. Ta informacja by nic nie znaczyła dla nich wszystkich, gdyby pozostali w Egipcie jako niewolnicy. Ale Biblia mówi: „Przez wiarę opuścili Egipt... przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone” (Hebr. 11:27, 31).

To nie było tak, że Izraelici przemaszerowali przez granicę Kanaanu, wystrzelili jedną serię strzał i spodziewali, że wrogie armie padną martwe. Kraj ten należał do nich, ale musieli go objąć w posiadanie „jeden zabity żołnierz po drugim.”

Co to ma wspólnego z moim odnoszeniem zwycięstwa nad grzechem? Wszystko! Chrystus załatwił tę sprawę niewoli grzechu poprzez ogłoszenie, że jesteś uwolniony spod jego panowania, ale musisz w to uwierzyć do tego stopnia, że coś z tym zrobisz.

Nie wystarczy powiedzieć: „Tak, wierzę, że Chrystus przebacza grzech. Wierzę, że On jest Panem. Wiem, że On może złamać moc grzechu w moim życiu.” Mentalnie zgadzasz się z tym co słyszałeś, ale wiara to coś więcej. Wiara jest to zrobienie kroku na podstawie tej obietnicy uwolnienia i działanie zgodnie z nią.

Wierzący przezwyciężają moc zła tego świata poprzez wiarę. Prawdziwa wiara jest jedyną rzeczą, która pomoże ci stanąć z ufnością naprzeciw mocom pokusy. Samokontrola jest możliwa tylko wtedy, kiedy przyjmuje się wiarą prawdę o uwolnieniu.

„Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 Jana 5:3,4).

„Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Jego jest moc na wieki wieków.” (1 Piotra 5:8-11).