BÓG MA PLAN ZAPASOWY DLA KAŻDEGO WIERZĄCEGO

Bez względu na to jak bardzo niespokojny staje się ten świat, lud Boży może być spokojny i mieć pełną radość, gdyż nasz Pan obiecał specjalną ochronę, kiedy jest ona najbardziej potrzebna.

Czy Bóg nie miał zapasowego planu dla dzieci Izraela podczas światowego głodu? To On posłał wcześniej Józefa do Egiptu, powierzył mu urząd ministra i wypełnił spichlerze wystarczającą ilością ziarna, żeby wystarczyło przez cały okres głodu. Potem przeniósł Swój lud na odległość drogi pieszej od tych spichlerzy i karmił ich do syta przez cały czas szalejącego głodu.

Czy Bóg nie miał planu zapasowego dla Eliasza? Kiedy jego naród jęczał pod ciężarem załamania ekonomicznego i brakowało jedzenia z powodu wielkiego głodu – a bezbożny król miał na głowie okup – Bóg uruchomił Swój zapasowy plan dla Eliasza. Ukrył go nad spokojnym potokiem i karmił go w ten sposób, że ptak dostarczał mu jedzenie. Ten plan przetrwania obejmował również tajemniczy garnek mąki, która nigdy się nie wyczerpała.

A co z Noem? Jaki szczegółowy plan przetrwania Bóg miał dla niego i jego rodziny! Arkę – która unosiła bezpiecznie jego i jego rodzinę ponad wszelką śmiercią i zniszczeniem potopu ogarniającego cały świat.

A Lot? Bóg właściwie posłał aniołów, aby osobiście wyciągnęli jego i jego dzieci z przeznaczonego na zagładę miasta Sodomy. Boże ręce były związane dotąd, aż Lot znalazł się bezpiecznie na przedmieściach. To było dużo więcej niż utrata pracy, więcej niż załamanie ekonomiczne, więcej niż upadek rządu – to było całkowite unicestwienie jego społeczeństwa. Ale Lot został bezpiecznie wyprowadzony.

Paweł doświadczał Bożego planu zapasowego ciągle na nowo! Ten apostoł przeżył rozbicie okrętu, był ścigany przez złodziei, więziony, oskarżany o zdradę i przygotowywano na niego zasadzki, ale w każdym kryzysie Bóg miał zapasowy plan wybawienia.

Bóg ma również dla nas zapasowy plan ratunku – opracowany szczegółowo dla każdego wierzącego.

Niech nikt nie ma co do tego żadnej wątpliwości – Bóg nas bezpiecznie przeprowadzi przez każdy kryzys!