NIEBEZPIECZEŃSTWO POCZUCIA WINY

Poczucie winy jest tym, co niszczy wiarę. Wróg naszej duszy nie jest wcale zainteresowany tym, aby uczynić z chrześcijan cudzołożników czy prostytutki. On jest zainteresowany tylko jedną rzeczą – przemienieniem chrześcijan w niewierzących. On wykorzystuje pożądliwości ciała, aby związać umysł.

Szatan chce, żebyś był tak przygnieciony poczuciem winy, abyś porzucił swoją wiarę. On chce, żebyś zwątpił w Bożą wierność i myślał, że tak naprawdę nikt się nie troszczy, że będziesz żył w ubóstwie i ze złamanym sercem, że będziesz zawsze niewolnikiem swoich pożądliwości, że Boża świętość jest nieosiągalna, że jesteś pozostawiony samemu sobie, aby rozwiązywać swoje problemy, że Bóg już nie jest zainteresowany twoimi potrzebami i uczuciami. Jeżeli uda mu się doprowadzić ciebie do punktu rozpaczy, to może ciebie zalać niewiarą – a wtedy jego misja się powiodła. Trzy proste kroki do ateizmu to: poczucie winy, zwątpienie i niewiara.

Poczucie winy może zżerać duchową żywotność chrześcijanina tak, jak nieopanowany rak. Powoduje ono to, że człowiek traci kontrolę nad swoim życiem, prowadzi do pragnienia, aby zrezygnować lub wycofać z duchowej aktywności i wreszcie prowadzi do fizycznego bólu i choroby. Tak jak rak, poczucie winy karmi się dotąd, aż zaniknie duchowe życie, a końcowym rezultatem jest słabość i poczucie wstydu i zawodu.

Sposobem na pozbycie się poczucia winy jest pozbycie się grzechu, co brzmi prosto, ale tak nie jest. Nie da się tak po prostu postanowić, że „zostawiasz” tę osobę, która weszła do twojego życia. Wielu tego próbowało, ale stwierdzili, że to się nie udało. Nie da się tak po prostu odejść od rzeczy, które wiążą.

Najważniejszym krokiem, jaki kiedykolwiek zrobisz w swoim życiu, jest krok, który zrobisz zaraz po tym, jak zawiedziesz Boga. Czy będziesz wierzył kłamstwom oskarżyciela i poddasz się rozpaczy, czy też pozwolisz sobie przyjąć przebaczający strumień Bożej miłości?

Czy boisz się prosić o Jego przebaczenie, bo nie jesteś pewny czy naprawdę chcesz być wolny od tego, co cię wiąże? Czy chcesz Pana, ale w skrytości tęsknisz za czymś, co nie jest właściwe dla ciebie? Bóg jest w stanie odpowiedzieć na szczerą modlitwę, kiedy chcesz wypełniać Jego doskonałą wolę. Poproś Go, aby sprawił w tobie pragnienie wypełniania Jego woli.