BOŻE NIEOGRANICZONE PRZEBACZENIE

Mój drogi przyjacielu, nigdy nie ograniczaj Bożego przebaczenia dla ciebie! Jego przebaczenie i cierpliwość nie ma granic. Jezus powiedział swoim uczniom: „A jeśliby siedemkroć na dzień zgrzeszył przeciwko tobie, i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc: Żałuję tego, odpuść mu” (Łuk. 17:4).

Czy możesz w to uwierzyć? Ta osoba świadomie grzeszy siedem razy na dzień na moich oczach, a potem mówi „Przepraszam.” I ja mam jej przebaczać – ustawicznie. O ile więcej nasz Ojciec niebiański przebaczy Swoim dzieciom, które przyjdą ze skruchą do Niego! Nie próbuj tego zrozumieć – i nie pytaj jak, albo dlaczego On tak przebacza. Po prostu to przyjmij!

Jezus nie powiedział: „Przebacz swojemu bratu raz czy dwa, a potem powiedz mu, żeby sobie poszedł i już więcej nie grzeszył. Powiedz mu, że jeżeli to zrobi jeszcze raz, to go odrzucisz. Powiedz mu, że jest nałogowym grzesznikiem.” Nie! Jezus wzywał do nieograniczonego przebaczania bez doczepionych sznurków do pociągania!

Przebaczanie jest Bożą naturą. Dawid powiedział: „Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają” (Psalm 86:5). Bóg czeka w tej chwili, żeby zalać twoją istotę radością przebaczenia. Musisz otworzyć wszystkie drzwi i okna twojej duszy i pozwolić, aby Duch Święty zalał ciebie przebaczeniem.

Jan, mówiąc jako chrześcijanin, napisał: „On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata” (1 Jana 2:2).

Według Jana, celem każdego chrześcijanina jest „nie grzeszyć.” To znaczy, że chrześcijanin nie jest skłonny do grzechu, ale zamiast tego lgnie do Boga. Ale co się dzieje, kiedy lgnące do Boga dziecko zgrzeszy?

„ A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy” (1 Jana 2:1).

„Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości” (1 Jana 1:9).

Odłóż swoje poczucie winy przyjacielu. Nie musisz nosić tego ciężaru ani minutę dłużej. Otwórz drzwi i okna swojego serca i wpuść tam Bożą miłość. On ci przebacza – ciągle na nowo! On ci da moc do zwycięstwa w tej walce. Jeżeli prosisz – jeżeli pokutujesz – to masz przebaczenie! Przyjmij to - teraz!