JUŻ NIE JESTEŚMY NIEWOLNIKAMI

O Abrahamie Lincolnie mówi się, że „wyzwolił niewolników” poprzez Proklamację Emancypacji. Ten dokument prawny ogłaszał, że niewolnictwo jest martwe i wszyscy niewolnicy są wolni.

Kiedy te wiadomości rozeszły się po raz pierwszy po plantacjach południa, wielu niewolników nie chciało w to wierzyć. Nadal byli niewolnikami swoich panów, przekonani, że obietnica ich uwolnienia była zmyślona. Wielu nieuczciwych właścicieli ziemskich powiedziało swoim niewolnikom, że to tylko plotka i nadal ich trzymali w niewoli. Ale krok po kroku ta prawda do nich dotarła i kiedy widzieli byłych więźniów, jak sobie chodzili wolni i szczęśliwi w swojej odzyskanej wolności. Jeden po drugim zrzucali swoje brzemiona, odwracali się tyłem do niewoli i odchodzili, aby rozpocząć nowe życie.

Może jeszcze nie słyszałeś, albo może to brzmi zbyt pięknie, aby mogło być prawdą, ale Chrystus uwolnił wszystkich więźniów grzechu na Golgocie. Możesz teraz „odejść” od diabła! Możesz porzucić swój ciężar grzechu, wyjść spod panowania Szatana i wejść do nowego życia wolności.

Pozwólcie, że pokaże wam co ma na myśli Biblia, kiedy mówi o umieraniu dla grzechu. Kiedy Lincoln wyzwolił wszystkich niewolników, to „sprawa” niewoli umarła. Nie ma już niewolników ani panów nad niewolnikami. Niewolnik może odejść wolny i powiedzieć sobie: „sprawa niewoli jest martwa (nie istnieje).”

Teraz niewolnik mógł wejść znowu na pole i oberwać jeszcze kilka rzędów bawełny – może ze strachu albo instynktownie, ale to już go absolutnie nie czyniło niewolnikiem. Był wolny, ale musiał wykorzystać swoją wolność. Proklamacja nie mogła wymusić zastosowania się do niej ze strony niewolnika, ale też pan niewolnika nie mógł go zmusić do powrotu. To była sprawa wolnej decyzji niewolnika.

Biblia powiada, że „...ten kto umarł, jest wolny od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy” (Rzymian 6:7,8).

To po prostu oznacza, że: Ponieważ sprawa twojej niewoli jest sprawą martwą, wiedząc o tym, że Chrystus już ogłosił wyzwolenie dla ciebie, jesteś teraz wolny, aby żyć jako nowy człowiek w Chrystusie i przyjąć do wiadomości, że twoje łańcuchy zostały zdjęte.

Chrystus nie może ciebie do tego zmusić, a szatan nie może ciebie zmusić, żebyś robił coś złego. Chrystus ogłasza, że jesteś wolny przez wiarę, ale ty musisz postępować jako wolna osoba.