POZDROWIENIA W DROGOCENNYM IMIENIU NASZEGO PANA JEZUSA

Duch Święty dał mi następujące słowo. Jest ono dla tych, którzy potrzebują odpowiedzi na modlitwy, którzy potrzebują pomocy w czasie kłopotu i którzy są gotowi i chcą poruszyć serce Boże według Jego Słowa:

 

1. Uchwyć się obietnic przymierza w Psalmie 46:2: „Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą”. Zwrot „najpewniejszą pomocą” oznacza, zawsze dostępną, natychmiast możliwą. Wiara musi opierać się na pewności, że Duch Boży mieszka w tobie o każdej porze dnia i nocy, czyli stale. Wiemy, że jeżeli On nas słyszy, to da nam to, o co prosimy. Duch Święty poruszy niebo i ziemię dla dziecka Bożego, które poświęca czas, by trwać w Jego obecności wylewać swoje serce przed Ojcem bez pośpiechu.

 

2. Czytaj Psalm 62:6-8 i wierz. To jest modlitwa Dawida, która dotknęła serca Bożego. Dawid w gruncie rzeczy powiedział, „Oczekuj tylko na Boga. Nie spodziewaj się pomocy z żadnego innego źródła. Jedynie On musi być twoim zaopatrzeniem, twoją jedyną nadzieją i obroną. Tylko On  może dać ci siłę, by iść dalej, aż przyjdzie odpowiedź”.

 

Kiedy będziesz zależny całkowicie od Pana – kiedy przestaniesz szukać pomocy u człowieka i zaufasz w ponadnaturalne działanie Boże – nic nie będzie w stanie tobą zachwiać. Nic nie może cię doprowadzić do rozpaczy. Dawid stwierdza, „Nie zachwieję się” (Psalm 62:7).

 

3. Tu jest sedno wszystkiego, tajemnica gorliwej modlitwy, której nauczył się każdy święty w całej historii. WYLEWANIE SWOJEGO SERCA PRZED PANEM. „Ufaj mu, narodzie, w każdym czasie, Wylewajcie przed nim serca wasze: Bóg jest ucieczką naszą!” (Psalm 62:9). Przykładem jest Hanna. Rozpaczliwie pragnąc dziecka, „wylewała:” swoją duszę przed Panem. Pismo mówi, że potem „nie wyglądała już na przygnębioną” (1 Samuel 1:18).

 

Bóg usłyszy i odpowie ci, kiedy zobaczy, że chcesz na pewien czas odciąć wszystkie świeckie głosy. Wylewaj zawartość swojego serca, wylej przez Nim swoją duszę i ufaj, że On odpowie. Nadszedł czas złamania przed Panem, czas wiary zrodzonej ze skruszonego wstawiennictwa. Idź drogą biblijną, a Bóg usłyszy i odpowie.