BOGU NIECH BĘDZIE ODDANA WSZELKA CHWAŁA I CZEŚĆ

Kiedy siedziałem przy swoim biurku i pytałem Pana jak mógłbym was błogosławić, to zostałem poruszony, aby wam przekazać coś z Jego Słowa.

 

Podaję wam następujące wersety, ufając, że przynajmniej jeden z nich będzie słowem dla ciebie. Wiem, że Bóg jest wierny, aby posłać nam szczególne słowo wtedy, kiedy go potrzebujemy. Wierzę, że jest tu coś szczególnie dla ciebie.

 

1. Psalm 32:6-8:  „Niech modli się do ciebie każdy pobożny w czasie niedoli, gdy wyleją wielkie wody, do niego nie dotrą. Ty jesteś ochroną moją, strzeżesz mnie od ucisku, otaczasz mnie radością wybawienia. Pouczę ciebie i wskażę ci drogę, którą masz iść; będę ci służył radą, a oko moje spocznie na tobie.”

 

2. Psalm 31: 7-9:  „Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, ja jednak ufam Panu. Raduję się i weselę łaską twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, poznałeś utrapienie duszy mojej. Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim.”

 

3. Psalm 41:2-4: „Błogosławiony ten, który zważa na biednego, Wyratuje go Pan w czasie niedoli! Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, Szczęśliwy będzie na ziemi; I nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści; w chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia.”

 

4. Psalm 31: 2,6:  W tobie, Panie, szukałem schronienia, obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!  W ręce twoje polecam ducha mego, odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.”

 

5. Psalm 56: 9,10,12: „Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze twojej? Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?”

 

6. Psalm 86: 17: „  Daj znak, że jesteś mi przychylny, aby ci, którzy mnie nienawidzą, ujrzeli ze wstydem, żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył mnie!”

 

Psalm 88: 2-4: „Panie, Boże zbawienia mego, we dnie i w nocy wołam do ciebie. Niech modlitwa moja dojdzie przed ciebie, nakłoń ucha swego na błaganie moje, bo dusza moja syta jest cierpień, a życie moje bliskie jest krainy umarłych.”

 

Podkreśl sobie te fragmenty Pisma, które Duch potwierdził, że są dla ciebie. Wierz w to! Bóg ci je posłał dzisiaj.