NIECH POKÓJ BOŻY MIESZKA W WAS

Niedawno podeszła do mnie wierząca kobieta, która miała emocjonalny wygląd i zapytała mnie czy czy słyszałem najnowsze wiadomości. Chodziło o rozruchy w Pakistanie. „Czy możesz uwierzyć w to, co się dzieje” zapytała. „Każdy dzień, to dzień złych wiadomości. Pakistan ma broń nuklearną. Terroryści mogą przejąć władzę i jakiś Ajatollah mógłby nas wciągnąć w wojnę nuklearną.” Potrząsając głową powiedziała: „Jestem naprawdę przerażana. To się wymyka spod kontroli.”

 

Obecnie ludzie żyją  w strachu na całym świecie. Oglądamy wypełnienie ostrzeżenia, jakie wypowiedział Jezus, że przyjdą dni, kiedy serca ludzi będą drzeć ze strachu, widząc to, co nadchodzi na ten świat.

 

Ci, którzy otrzymują moje comiesięczne przesłanie wiedzą, że w ostatnich latach wołałem ostrzegając o nadchodzącym kryzysie nieruchomości. Ostrzegałem, że krach jest nieunikniony. Głosiłem to jednak ze łzami.

 

Pozwólcie, że podam wam teraz wyraźne słowo z Bożego serca, słowo zachęty. Pomimo tych przerażających wieści Bóg nadal ma wszystko pod kontrolą.

 

Oto Słowo, na którym my wierzący musimy się oprzeć, kiedy burza szaleje wokół nas, słowa, które przekazał nam Jezus: „Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka” (Jana 14:27). To są czasy trwogi, ale a takich czasach Boże Słowo staje się naszą siłą i nadzieją.

 

l   „Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy cię szukają” (Psalm 9:10,11).

 

l   „Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale” (Psalm 27:5).

 

Ja wierzę, że te najbardziej straszne, niepokojące dni są jeszcze przed nami. Widzę tylko coraz większą rozpacz dla tych, którzy nie trwają codziennie w Słowie Bożym i rozmowie z Panem w  modlitwie. To właśnie Jego Słowo podnosi naszego ducha i wytwarza wiarę. Zdyscyplinuj siebie teraz, żeby otwierać swoją Biblię rano i rozpoczynać dzień, zachęcając siebie Jego wspaniałymi obietnicami. Potem rozmawiaj z Panem, kiedy przygotowujesz się na ten dzień. Proś Ducha Świętego, żeby wzmocnił twoją wiarę i nadzieję. Jest taki fragment Pisma, który ja powtarzam wiele raz w ciągu dnia. Zachęcam cię, żebyś się go uchwycił i wierzył w to. „Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie” ( 1 Piotra 5:7).