POZDROWIENIA W DROGOCENNYM IMIENIU CHRYSTUSA

Kiedy przygotowywałem się do napisania tego rozważania, Duch Święty wyraźnie do mnie przemówił: „Buduj ludzi, błogosław ich Moim Słowem”. Odpowiedziałem, „Panie, chcę, ale co Ty chcesz, bym mówił? Musisz głęboko odcisnąć na moim duchu właściwe słowo na te czasy”.

 

Oto co otrzymałem od Pana. Mam nadzieję, że to przyjmiecie i będziecie tym prawdziwie zbudowani. Może właśnie jesteś tym, dla kogo Bóg przeznaczył takie słowo zachęty w tym szczególnym czasie:

 

  • Bóg chce, byś wierzył w to, co On ci powiedział szczególnie na temat uzdrowienia i prowadzenia. (Patrz Jan 4:48-50).

Jezus powiedział do dworzanina, że jego syn będzie uzdrowiony. „I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus, i odszedł”. Ten człowiek uwierzył słowu Pana i jego syn został uzdrowiony w tej samej godzinie.

  • Pan odpowie na wołanie twojego serca według obfitego Jego miłosierdzia. Jego czas jest doskonały, więc bądź cierpliwy. (Patrz Psalm 69:13-14, 16-18, 32-33).

Twoim prawdziwym wrogiem jest szatan, który nienawidzi tego, kiedy ty pragniesz bliższego chodzenia z Panem.

  • Oto szczególne słowo specjalnie dla ciebie. Chociaż wielu ludzi przyjmie to samo słowo w moim przesłaniu, to Duch Święty ma sposób, by wykonać to słowo w różny sposób dla wielu wierzących. 

Czytaj Psalm 145. Zanim go przeczytasz, módl się, by Duch Święty przemówił do ciebie bezpośrednio jednym lub dwoma wersetami. Wiem, bo Pan przemówił do mojego serca, że będziecie zbudowani Psalmem 145.

 

(Werset 14 jest tym, który ja otrzymałem dla was, ale Duch może również pokazać wam inny).

 

Niech Bóg da wam wiele mocy Ducha Świętego, byście dali odpór diabłu i by on uciekł.