ŻELAZNA OBIETNICA

Kiedy czekamy w wierze, aż On zadziała, mamy ufać, że On słyszy wołanie naszego serca: „Bracia, za przykład  bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim.. . bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan” (Jakuba 5:10-11). Bóg jest poruszony naszymi łzami i wzdychaniem. On słyszy nasz płacz.
Jezus dał nam żelazną obietnicę na dni ostateczne.
Chrystus zostawił nam wspaniałą obietnicę, że przeprowadzi nas przez ciemne dni, które ten świat teraz przeżywa. On mówi do wszystkich, którzy biorą swój krzyż i naśladują Go: „Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi” (Objaw. 3:10).
Jezus w zasadzie mówi, „Byłeś wierny, kiedy byłeś doświadczany przez świat. Z radością czekałeś na Mnie, bym sprawy załatwił. Teraz, kiedy cały świat się chwieje i jest doświadczany, Ja ciebie od tego zachowam. Udowodniłeś, że Mi ufasz bez względu na wszystko!”
Tym błyszczącym świadectwem dla Chrystusa w dniach ostatecznych będą pokorni ludzie, którzy doświadczyli tego, że On jest wierny. Oni nie tylko głoszą, „Bóg ma wszystko pod kontrolą,” ale pozwolili Mu, by kontrolował całe ich życie. Również wszyscy wokół nich to widzieli! Piękno ich świadectwa pociągnie wielu do Pana. Ich świadectwo jest takie: „Nie boi się złej wieści, Serce jego jest mocne, ufa Panu” (Psalm 112:7). Amen!