OBJAWIENIE MIŁOŚCI BOŻEJ

Przez całą Biblię słyszymy te cudowne słowa, wypowiadane przez wielu sług Bożych: „Twój Bóg jest miłosierny, dobrotliwy, łaskawy, gotowy przebaczać, pełen miłosierdzia i nierychły do gniewu.” Te słowa o Bożej miłości są powtarzane ciągle na nowo przez wielkich mężów, jak Mojżesz, Jonasz, Dawid, prorocy i apostoł Paweł. (Patrz 2 Mojż. 34:6, 5 Mojż. 4:31, Jonasz 4:2, Joel 2:13, Rzymian 2:4).
Niektórzy chrześcijanie mogą być zdziwieni, że Mojżesz mówił o Bożej miłości. Przecież Mojżesz był znany, jako dawca Zakonu, przekazujący ostre zalecenia do przestrzegania Zakonu Bożego. Ostrzegał ludzi, że jeżeli nie będą chodzić w sprawiedliwości, to będą sądzeni.
Jednak Mojżesz miał też wielkie objawienie miłosierdzia Pana. Jak dowiedział się o tym aspekcie Bożej natury? Pan objawił mu to w obłoku Jego obecności:
„I zstąpił Pan w obłoku, a on stanął tam przy nim i wezwał imienia Pańskiego. Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący łaskę dla tysięcy, odpuszczający winę, występek i grzech” (2 Mojż. 34:5-7, podkreślenie dodano).
Chociaż Mojżesz głosił ostrzeżenia o sądzie, zawsze pamiętał ten ważny aspekt Bożego charakteru. Zachęcał ludzi, „Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu, (gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym), nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł” (5 Mojż. 4:30-31).
Oto co Pan mówi o Jego interakcji z nami w naszych upadkach: „Popatrzcie na zapis mojego postępowania z moim dziećmi. Oni mnie zawiedli wiele razy. Ale potem wołali; wyciągali rękę do Mnie i Moje serce jest dotknięte łzami moich dzieci. Jestem poruszony współczuciem, kiedy do Mnie wracają. To jest Moja natura. Jestem poruszony uczuciem ich cierpienia.”