ŁASKA WYSTARCZAJACA DLA CIEBIE

Pismo mówi o czasach Mojżesza: "Przez czterdzieści lat utrzymywałeś ich na pustyni; niczego im nie brakowało; ich ubrania się nie zniszczyły  ich stopy nie puchły . . . [Oni] radowali się z Twojej wielkiej dobroci" (Nehemiasza 9:21,25).
Czy ty się radujesz w dobroci Pana dla ciebie? A może byś szeptał w swoim sercu, "Bóg nie był dla mnie dobry. Tak wiele rzeczy w moim życiu się nie udało. Moje modlitwy pozostały bez odpowiedzi.
Jeżeli Bóg potrafił przeprowadzić bezpiecznie trzy miliony Izraelitów przez pustynię, to czy wątpisz w to, że może się zatroszczyć o ciebie? Możesz się dziwić temu w jaki sposób On chronił i zaopatrywał Izraela, ale kiedy patrzysz na swoje życie, mówisz: "Biedny ja."
Izrael nigdy nie był przekonany, że będą mieli zaspokojone wszystkie potrzeby, jeżeli całkowicie zaufają Bogu. W tej kwestii nie byli oni świętym ludem. Wręcz przeciwnie, byli nieposłuszni, zuchwali i bałwochwalczy. W pewnym punkcie Mojżesz nawet im powiedział, "Odkąd was poznałem, byliście nastawieni na odstępstwo."
Ale kiedy ci sami Izraelici wołali do Boga, On odpowiadał na ich wołanie. Litował się nad nimi. Powiedz mi, czy Pan nie odpowie  nam, którzy porzuciliśmy bałwochwalstwo i naśladujemy Go gorliwie?
Może trudno ci w to uwierzyć. Tam gdzieś wewnętrznie nie jesteś przekonany, że Bóg ma wszystko czego potrzebujesz i da ci to. Oskarżasz Go, że ma wszelką moc i władzę, żeby ciebie zaopatrzyć, ale że ukrywa to przed tobą.
Nie ma znaczenia to jaki jest twój problem, albo przez jaki mylący labirynt przechodzisz obecnie. Jeżeli wiernie poczekasz na Jezusa, On ci da mądrość, poznanie i łaskę wystarczające dla twoich doświadczeń. On zawsze przygotował drogę dla tych, którzy całkowicie Mu zaufali. I On to uczyni dla ciebie.