Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2008

ON CZYNI TO PRZEZ ŻYCIE

SYN MARNOTRAWNY I JEGO OJCIEC

IDŹ „W DUCHU”

PROŚCIE PANA ŻNIWA

ONI MIELI ŻYCIE I ŚWIATŁOŚĆ

OGRANICZANIE ŚWIĘTEGO IZRAELSKIEGO

BEZ ZMAZY LUB SKAZY

ON GŁOSIŁ OPAMIĘTANIE

RYSUJĄC SWOJE WŁASNE KOŁO

PODZIW I SZACUNEK

ŚWIATŁO, KTÓRE NIE MA BYĆ W UKRYCIU

ŻYCIE ZA ŚWIATŁEM

OPIERANIE SIĘ NA OBIETNICY

„ZAPOBIEGAJĄCA” MIŁOŚĆ

NASZ PUNKT SKUPIENIA

BÓG NASZYCH OLBRZYMÓW

KAŻDA WALKA ZWYCIĘZCĄ

DLACZEGO „ZIELONOŚĆ” JEST WAŻNA?

NA NOGACH I GOTOWI

POSTĘPOWANIE, W KTÓRYM BÓG MA UPODOBANIE